Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Köpa och sälja bostadsrätt

Avräkning för köpare

I likvidavräkning tas ett saldo fram som överensstämmer med den summa köparen av bostadsrättslägenhet ska erlägga till säljaren. Eventuella tilläggslån m.m. ska sedan dras från saldot.

Avräkningen avser köpeskillingen för den aktuella bostadsrättslägenheten.

Avräkning för köpare

Avräkning för säljare

Besiktningsprotokoll

Utan besiktning vid köp av bostadsrättslägenhet finns det risk för upptäckt av dolda fel när köpet redan fullbordats vilket kan innebära höga kostnader för köparen. Det som oftast förekommer är fuktskador i badrum och andra våtrum.

Köparen har undersökningsplikt och måste själv aktivt hitta bostadsrättslägenhetens fel och brister. Undersök därför också gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, källare, vind, garage och gårdsutrymme. Hör även efter med bostadsrättsföreningens styrelse angående föreningens ekonomi, ta del av föreningens årsredovisning och fråga om större reparationer är inplanerade vilket kan innebära att bostadsrättsavgiften stiger.

Besiktningsprotokoll för lägenhet – För Brf

Likvidavräkning

Avgörande tidpunkt för förvärv av bostadsrättslägenhet är tillträdesdagen. Hela köpeskillingen regleras denna dag och i samband härmed görs vanligen en likvidavräkning som innebär en avstämning av slutbetalningen till säljaren. Köpeskillingens olika delar ska ingå i avräkningen. Redan reglerad handpenning ska tas upp och om lån ska lösas. De räntekostnader på lån som köparen tar över av säljaren ska upptas som säljarens betalningsansvar fram till tillträdesdagen.

Likvidavräkning - Fastighet Bostadsrätt

Likvidavräkning - Fastighet Bostadsrätt (variant)

Pantsättning av bostadsrätt

Finansiering med banklån till en bostadsrätt innebär att man pantsätter bostadsrätten för lånet. Det innebär att banken skickar bostadsrättsföreningen ett meddelande om pantsättning – denuntiation.

Banken har rätt till betalning ur bostadsrätten före fordringsägare utan panträtt. Man kan inte pantsätta sin bostadsrätt utan makes eller sambos godkännande om lägenheten är gemensam bostad.

Pantbrev – För pantsättning av bostadsrätt

Överlåtelseavtal av bostadsrätt

6 kap. bostadsrättslagen kallas för övergång av bostadsrätt.

I 4§ behandlas frågan om överlåtelseavtalet:

Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt pris. Motsvarande gäller vid byte eller gåva.

Om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har kommit överens om ett annat pris än det som anges i köpehandlingen, är den överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller i stället det pris som anges i köpehandlingen. Priset får dock jämkas, om det är oskäligt att det ska vara bindande. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till köpehandlingens innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Överlåtelseavtal – Bostadsrätt