Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Avtalslagen

Avtalslagen (AvtL) heter egentligen Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och i 2 kap. behandlas frågor fullmakt.

I Avtalslagen tydliggörs två avgörande steg. Dels fullmaktsgivarens ställning i förhållande till tredje man (den eller de som fullmakten exponeras för) och den förutsättning att fullmäktigen handlar inom fullmaktens gränser.

”10 § AvtL: Den, som åt annan givit fullmakt att sluta avtal eller eljest företaga rättshandlingar, varder omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje man genom rättshandling, som fullmäktigen inom fullmaktens gränser företager i fullmaktsgivarens namn.”

Fullmaktens gränser är av stor betydelse och också det förhållande att fullmakten är återkallad. Om fullmäktigen använder en återkallad fullmakt anses den rättshandlingen ogiltig även om tredje man varit i god tro, det vill säga inte känt till att fullmakten varit återkallad.

Av 13§ AvtL framgår att fullmakt anses återkallad när tredje man i särskilt meddelande blivit underrättad om detta.

Avtalslagen har sin utgångspunkt i att fullmakten inte är samma sak som själva uppdraget. Det förekommer fullmakter utan uppdrag. Fullmaktsgivare kan ge fullmakt åt fullmäktigen även utan att personen vet om det. Avgörande är att fullmakten är riktad till tredje man.

Resonemang förs också kring att det snarare rör sig om en makt att företräda någon och att dess behörighet avgränsas i Avtalslagen.