Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Inledning

Fullmakt är en till tredje man riktad förklaring av en person (benämnd huvudman eller fullmaktsgivare) där denne tar på sig följderna av de rättshandlingar som en annan person (benämnd fullmäktig) på hans vägnar företar.

Fullmaktens gränser utgörs av fullmäktigens befogenhet (vad han har rätt att göra respektive får göra enligt fullmaktsgivaren) och hans behörighet (vad han har rätt att göra respektive kan göra enligt fullmakten).

Den fullmäktige är skyldig att följa huvudmannens begäran om återkallelse.

Det förekommer ett antal olika typer av fullmakter och i Dokument Bas finns för närvarande följande representerade i mappen ”Fullmakter”:

Bankfullmakt - Förenklad

Bankfullmakt - Omfattande

Fullmakt - Dödsbo

Fullmakt - Enkel

Fullmakt - Försäljning fastighet

Fullmakt - Köp fastighet

Generalfullmakt

Rättegångsfullmakt

Återkallelse av Fullmakt

Reglerna om förhållandet mellan fullmaktsgivaren och fullmäktigen behandlas i juridiken inom det som kallas sysslomannarätt. Dessa regler har mycket gamla anor, 18 kap Handelsbalk (1736:0123 2), som var det förekommande fullmaktskapitlet innan avtalslagen  trädde i kraft 1915.

Fullmäktigen har, till skillnad från ett bud, en självständig förmåga att sluta avtal för huvudmannen (fullmaktsgivaren). En fullmäktige har makten att ingå avtal och sluta avtalet i fullmaktgivarens namn å hans vägnar.

Denna guide behandlar endast reglerna om fullmakt och inte andra sysslomän.