Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Inledning

En skuld kallas även fordran och innebär rätten för en person (borgenär, fordringsägare kreditor) att av annan person (debitator, gäldenär) erhålla en viss prestation där det vanligaste är ett penningbelopp. I ett avtal om fordran kan även säkerhet i form av fast egendom ställas, vilket kan vara fallet i t.ex. en omslagsrevers där pantbrev i fastighet eller tomträtt kan förekomma.

Amortering är vanligt förekommande vid lån och skulder vilket innebär avbetalning på en skuld. Genom att ställa upp en amorteringsplan bestäms skuldens uppdelning. Hur amorteringsplanen ser ut bestäms i varje avtal, t.ex. en rak amortering med samma amorteringsbelopp genomgående eller annuitetslån som lägger ihop ränta och amortering för varje betalningsomgång. Använd vår Excel mall för låneberäkning för att räkna på vad ditt lån kommer att kosta.

Amorteringsfria lån

Det finns också helt amorteringsfria lån som saknar avbetalningar. Inga amorteringar alls under löptiden, utan endast räntekostnader belastar dessa skuldebrev som också får lösas helt eller delvis i förtid av låntagaren.

Enkelt skuldebrev - Amorteringsfritt lån

Enkelt skuldebrev - Amorteringsfritt lån med borgen

Enkelt skuldebrev - Amorteringsfritt lån med pantsättning

Löpande skuldebrev - Amorteringsfritt lån

Skuldhantering och indrivning

Med skuldhantering menas det belopp som krävs för att täcka återbetalning av räntor och amorteringar på en skuld för en viss tidsperiod. Exempel på skuldebrev med amortering finns i t.ex.

Enkelt skuldebrev - Med amortering

Enkelt skuldebrev - Med amortering och borgen

Enkelt skuldebrev - Med amortering och pantsättning

Löpande skuldebrev - Med amortering

De som önskar hjälp med att driva in en skuld kan ansöka hos Kronofogden om verkställighet. Skulden ska vara fastställd genom en dom eller ett utslag i mål om betalningsföreläggande. www.kronofogden.se

Företag och myndigheter som bedriver inkassoverksamhet med tillstånd av Data- och Finansinspektionen, alternativt bedriver egen inkasso, kallas av Kronofogden för ingivare.

Fordringar

Fordringar i allmänhet kan vara ömsesidiga eller ensidiga. De behöver inte bara avse pengar utan kan röra tjänster eller varor och de kan vara accepterade eller tvistiga.

Vid lån och skulder kallas den som lånar för gäldenär och den som lånar ut för borgenär.