Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Företagshemligheter

Förutom det skydd som sekretessavtal och tystnadsförbindelse kan ge finns viss typ av stöd i Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Av lagen följer att allvarliga straff kan följa på lagen.

”Den som med uppsåt olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet skall dömas för företagsspioneri till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen har varit av särskilt farlig art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada.” 3 § Lagen om företagshemligheter.

Lagens skydd är uppbyggt så att den som obehörigen skaffar sig tillgång till alternativt avslöjar en företagshemlighet kan förbjudas vid vite att röja eller utnyttja denna, alternativt dömas till böter eller fängelse.

Patent kontra företagssekretess

Istället för att behålla information eller kunskap som företagshemlighet kan ett alternativ, om ett antal kriterier är uppfyllda, vara att söka patent som ger ensamrätt till en uppfinning i 20 år. Coca Cola är exempel på ett företag som valt att inte patentera sin produkt. Ett patent medför nämligen också ett offentliggörande av produkten något vissa företag väljer att avstå ifrån. Patentlag (1967:837)

Även inför ett patentförfarande kan det vara klokt att teckna ett sekretessavtal med inblandade parter.