Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Inledning

Sekretessavtal är av så stor betydelse att de ofta kan anses underskattade i en mängd olika typer av kontrakt. Man talar dels om avtalad sekretess som förekommer i form av såväl särskilda sekretessbestämmelser och klausuler i separat skrivna sekretessavtal.

Betydelsen av sekretessbestämmelser framgår också av att de fogas in som en del av avtalet i varierande typer av avtal. Ömsesidiga generellt hållna sekretessklausuler återfinns i avtal som uppdragsavtal, konsultavtal, agentavtal, aktieägaravtal, aktieöverlåtelseavtal, licensavtal och franchiseavtal – alla uppbyggda på olika former av samarbeten och där ett förtroendefullt agerande parterna emellan är avgörande.

Betydelsen av denna typ av avtal och klausuler har största vikt även i arbetslivet. Arbetsgivaren vill värna om att företagsspecifik know-how och information inte sprids ut på marknaden och kommer i händerna på konkurrenter.

Inga speciella formkrav gäller för sekretessavtal och tystnadsförbindelser, men avtalen behöver utformas i relation till vad som lagstadgats. Se lagen om företagshemligheter i ett eget kapitel. Avgörande för hur sekretessavtal formuleras är hur det egentliga informationsutbytet kommer gå till och om det föreligger fara för att företagshemligheter lämnas utan skydd.

Rätt typ av kunskap om den verksamhet avtalet handlar om är avgörande för en riktig rättsverkan vid utformningen av avtalet. 

Ett sekretessavtal och en sekretessklausul förekommer dels i ömsesidigt bindande form, dels i ensidigt uppställda överenskommelser.