Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Tystnadsförbindelse

En tystnadsförbindelse syftar till att skydda part som kommer i kontakt med hemlig information under ett samarbete. Det kan röra sig om inhyrd expertis, konsulter och entreprenörer som används för uppdrag.

Avgränsningen sker genom att personen i regel varken under en samarbetsperiod eller efter ska äga rätt att yppa hemlig information i något annat syfte än att utföra det överenskomna uppdraget. Skriftligt medgivande krävs i varje fall av uppdragsgivande part om någon person som inte äger behörighet ska få ta del av hemlig information.

Undantaget konfidentiell information

Med konfidentiell information avses inte sådana uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommer till allmänhetens kännedom på annat sätt än genom att arbetstagaren eller uppdragstagare bryter mot tystnadspliktsförbindelsen.

Bevissvårigheter

Det föreligger bevissvårigheter beträffade att skada skett när det gäller sekretessavtal och tystnadsförbindelser. Den part som vill åberopa att den andra brutit mot sekretssavtalet eller tystnadsförbindelsen har hela bevisbördan för detta om frågan processas i domstol. Utöver detta måste samme part kunna bevisa att agerandet lett till skada, d v s för att skadeståndsskyldighet ska föreligga.

Vitesklausul vid sekretessåtagande

Ett sätt att råda bot på bevissvårigheter vid överträdelser av sekretessförbindelse är att foga en vitesklausul till förbindelserna. Vitesklausulen sätts till ett bestämt belopp som avser varje tillfälle ett sekretessåtagande inte efterlevts.