Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Individuell utvecklingsplan

Berättelsen om stenhuggarna
En vandrare kom på vägen och passerade ett stenhuggeri. Han såg tre stenhuggare stå och arbeta med att hugga ut fyrkantiga stenar ur större stenblock.

Vandraren gick fram till den första stenhuggaren och frågade vad han gjorde. ”Jag hugger sten ser du väl!” fräste mannen, ”Jag har hållt på med det här i 5 år och hur kul tror du att det är?”.

Vandraren gick vidare till nästa stenhuggare och ställde samma fråga. Svaret kom snabbt: ”Jag hugger stenar riktigt fyrkantiga så att de ska passa in i muren därborta” och så pekade han mot en hög stenmur som löpte utmed kanten av stenhuggeriet.

Vandraren gick återigen vidare och kom till den tredje stenhuggaren och frågade samma sak. Stenhuggaren log från öra till öra och sa: ”Jag bygger en katedral – den kommer att bli helt fantastisk när den blir klar. Muren du ser därborta är en del av den västra långsidan. Min uppgift är att hugga de här stenarna så att de passar perfekt in i murarna som kommer att utgöra väggarna i katedralen. Det blir något att visa mina barnbarn!”

Berättelsen om stenhuggarna ovan beskriver väl hur vi önskar att alla kände för sitt arbete. När vi vet i varje moment varför vi gör saker då är inte själva uppgiften i fokus, utan vi gör det som behövs för att vi ser ett tydligt mål som vi vill uppnå. Därmed inte sagt att vi ska tvinga medarbetare till att arbeta med uppgifter de inte vill göra hela dagarna, utan tvärtom, vi önskar att man kan finna mening i alla uppgifter som behöver göras.

I grunden handlar den individuella mål- och utvecklingsplanen om att besvara de här tre frågorna:

 • Vilka mål vill jag uppnå?
 • Hur når jag mitt önskade resultat
 • Vad behöver jag för att klara det?

Ju tydligare och mer förenklat desto lättare att klara detta. Är uppgiften för svår, processen eller metoden för komplex blir allt fokus på att “göra rätt” istället för att faktiskt ta fram relevanta mål som leder till den gemensamma visionen. Skala av och förenkla processen där det är möjligt.

Att medarbetaren själv får ange sitt/sina mål oavsett tänkt tidsperiod är ett bra sätt att börja dialogen kring målsättning. Många har redan mål för sin egen del, och oftare än man kan tro, leder en uppfyllelse av de personliga individuella målen även till att nå företagets mål. När de går helt hand i hand då är det en mycket god utgångspunkt. Även när det inte är så måste bådas perspektiv tas i beaktande.

När man ges möjlighet att öppna relativt fritt kommer några av dina medarbetare ange mål som ligger mycket nära i tiden och ofta mycket konkreta, medan andra har ganska ”fluffiga” mål som ligger långt fram i tiden, och allt däremellan. En god förutsättning för att sätta lyckade mål för individen som leder mot företagets mål är att man ger möjlighet till sitt eget sätt att göra detta på. För den som ger ett långsiktigt lite vagt mål får du hjälpa till att göra korta delmål, som är mer konkreta. Det spelar, som sagt ingen roll om man sätter målen från kortsiktiga konkreta eller från långsiktiga, det viktiga är att målen individen ska arbeta mot konkretiseras och tidsbestäms på ca 3 månader. Det är det som ger förutsättningar att nå de långsiktiga målen.

Här är några exempel på målsättningar från medarbetare i målsamtal. Tydligt är att det finns exempel både på konkreta och ospecifika och långsiktiga och kortsiktiga mål. Gemensamt är att det går att arbeta vidare med för att sätta de konkreta 90-dagarsmålen.

 • ”Jag vill hinna göra klart rapporten innan månaden är slut”
 • ”Jag vill kunna tillräckligt för att på sikt kunna ta över ansvaret över alla företagets servrar”
 • ”Jag vill kunna jobba mindre och tjäna minst lika mycket”

Det handlar om att uppfylla förväntningar, ha tydliga mål och riktlinjer för den enskilde medarbetaren. Bra prestationer hänger samman med rätt kompetens att bemästra uppgifterna – motivation genom möjligheter att påverka, uppföljning, vägledning, återkoppling, bekräftelse och belöning.