Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Målsättning enligt OKR-metoden

OKR ska inte användas som ett sätt att värdera individers prestationer. Därför ska det frikopplas från lönesättning och bonusmodeller.

Ett mål är det som ska uppnås. Det är vad medarbetarna arbetar mot, vilket ger en tydlig riktning och önskat slutresultat. Det är alltså ”O” för ”Objective” i OKR.

Till målet knyter man resultatmått, alltså ”KR” för ”Key Result” eller Nyckelresultat på svenska. Nyckelresultat ska vara kvantitativt mätbart. Det är nyckelresultatet som gör det möjligt att följa upp framstegen mot slutmålet och avgöra hur väl man ligger till mot målet.

Dokument
Mall individuell mål- och utvecklingsplan

När OKR ska formuleras, bör man sätta upp till tre mål och varje mål omfattas av högst tre nyckelresultat. Sätt målen kvartalsvis och se över de regelbundet, helst varannan vecka, minst månadsvis.

Alla mål och deras utfall bör vara transparenta, d v s synliga och tillgängliga för alla medarbetare så att de kan följa utfallet över tid och se vad som kan göras bättre vid nästa uppföljning.

Den tredje nivån handlar om vad individen behöver fylla på med för att ges möjlighet att nå målen. Det kan handla om utbildning, instruktioner, material, tid, resurser etc. Det är detta som mynnar ut i en utvecklingsplan.

1.  Mål (objectives) - beskriver vad vi vill uppnå

2.  Nyckelresultat (key results) - hur vi tar oss dit och hur långt vi har kommit

3.  Utvecklingsplan – vad behöver förstärkas/utvecklas för att nå målen

Målen ska tydliga och enkla, lätta att förstå och komma ihåg. De ska vara korta, inspirerande, inte mätbara och leda till övergripande mål. Målen ska också motivera och utmana. En skillnad mot mer traditionella målmodeller är att OKR ska sikta högt och försöka åstadkomma riktig förändring. En lagom nivå är att kunna uppnå målet till ca 70 procent. Enligt OKR ska mål vara rejält utmanande för att vi ska tvingas tänka på nya lösningar, är målen nåbara räcker det ofta att ”skruva om lite” för att nå dem, inte att tänka helt nytt. Därmed sagt ska en låg måluppfyllelse inte i bestraffas, utan i stället ses som lärdom och användas för att sätta nästa 90-dagars mål.

Hur nå målen?

När vi sätter mål är det för något vi ska uppnå framåt i tiden, men vi måste göra saker här och nu för att nå det. Alla som någonsin bantat, slutat röka eller något annat som är bra för oss, men innebär ansträngning på kort sikt vet att det ibland är lättare sagt än gjort. Därför är ett år är alldeles för långt fram för att vår hjärna ska kunna förstå vad som krävs att vi gör för att uppnå målen idag och imorgon. Ett kvartal dvs 90 dagars mål är en bra längd. Det tillräckligt nära i tiden för att det ska kännas verkligt och det ger oss tillräckligt med tid för att vi ska kunna uppnå de flesta mål.

Vi ska också komma ihåg att det är naturligt för människan att sätta mål och sträva efter att nå dem.