Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljöansvaret ligger på arbetsgivaren och den som styr verksamheten i första hand. Arbetsmiljöansvaret innebär att förebygga och åtgärda olyckor och ohälsa på arbetsplatsen. En VD, eller den som är högste chef över verksamheten, kan sedan välja att delegera arbetsmiljöuppgifter vidare till underställda chefer för att säkerställa att lagar, rutiner och regler efterlevs i praktiken. Ansvaret i dessa sammanhang sträcker sig till att ta tag i problemen, frågan eller misskötseln, när det kommer till chefens kännedom, utreda rehabiliteringsbehov och sätta in lämpliga åtgärder. Utredning om åtgärder måste ske tillsammans med företagshälsovård eller annan vårdinrättning. Chefen ställer ingen diagnos, utan ska förhålla sig till fakta, beteenden och ställa krav. Det gäller oavsett om det handlar om en misstanke om missbruk eller om personen kommer uppenbart påverkad till arbetsplatsen.

Arbetsgivaren har också ett ansvar att informera kring bl.a. missbruksfrågor och alla ska känna till innehållet i alkohol- och drogpolicyn. Särskild kunskap och stöd måste erbjudas ansvariga chefer för att kunna hantera dessa frågor, föra samtal och ställa krav på den misstänkte missbrukaren.