Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Behandlingskontrakt

När det är konstaterat att en person har problem med sitt missbruk och läkare är involverad, ska en rehabiliteringsplan upprättas. Då upprättas också ett behandlingskontrakt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren för att tydligare poängtera de krav som finns i att missbruket och misskötsamheten ska upphöra och att personen ska fungera bra i sin anställning. Det kan också användas som en juridisk handling för att visa på de krav som ställs och vilka konsekvenser ett brott mot detta kontrakt kan göra.

Följande uppgifter bör finnas i kontraktet:

 • Valet av stödjande åtgärder och val av vårdinrättning, dvs. exempelvis stödsamtal eller terapi hos företagshälsovården eller vård på behandlingshem.
 • Företagets olika krav på den anställde för att få genomgå behandling enligt planen. Det kan exempelvis vara anmälningsplikt när arbetspass inleds och avslutas, krav på sjukintyg från första sjukdagen, drogtester och andra ordningsregler.
 • Vad som ska gälla under behandling och rehabilitering vid frånvaro från arbetet, medicinering, kontakt med familjen och eventuella anpassningar av arbetsuppgifter.
 • Uppgifter om vem som står för de olika kostnader som uppstår, exempelvis om lön ska utgå under behandlingstiden. (Företaget behöver tänka igenom vad och hur mycket man skulle behöva bidra med. Vissa kostnader kan också den anställde själv behöva stå för. Fördelning och storlek på kostnaderna får bedömas och behovs anpassas efter varje enskilt fall).
 • Arbetsrättsligt viktiga uppgifter om vad som händer om den anställde bryter mot behandlingskontraktet, exempelvis avdrag på lönen vid ogiltig frånvaro eller när omplacering kan bli aktuell.