Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Förebyggande arbete

1. Drogpolicy

Ta fram en alkohol- och drogpolicy som bör innefatta synen, regler och rutiner om vad som gäller vid bruk av alkohol och droger på arbetsplatsen. Dessutom bör den innehålla hur man ska arbeta med dessa frågor, samt hur företagets chefer och arbetsledare, men även arbetskamrater, ska och bör bemöta en anställd och kollega med missbruksproblem. Med tydliga och öppna riktlinjer blir det enklare för både chefer och kollegor att agera genom att känna sig tryggare i, och då luta sig mot, regelverket.

Komplettera policyn med en handlingsplan om hur missbruk på arbetsplatsen ska hanteras i praktiken. Eftersom missbruk av alkohol räknas som sjukdom ska missbruksproblematik inkluderas i rutiner för rehabilitering.

Drog- och missbrukspolicy

2. Utbilda chefer

Utbilda chefer och arbetsledare kring missbruk och vilket ansvar som finns. Vilket regelverk och policy de har att förhålla sig till gentemot medarbetarna, men också vad de ska göra konkret om någon är påverkad på arbetet eller har ett missbruk som påverkar arbetet.  

3. Information till medarbetarna

Informera sedan medarbetare kring policyn, inställningen till droger på arbetsplatsen och arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter och rättigheter i frågan. Även vikten av att hjälpa en medkollega genom ett medmänskligt ansvar.

Ta gärna hjälp av företagshälsovården eller annan aktör för att utbilda och informera alla på arbetsplatsen.