Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Förhållningssätt

Missbruk av alkohol är att betrakta som sjukdom, arbetsgivare är därför skyldig att erbjuda personen vård och rehabilitering. Målsättningen, liksom för annan rehabilitering, är att den anställde ska komma tillbaka i arbete. I arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ligger att erbjuda vård och rehabilitering, ta kontakter med exempelvis företagshälsovården samt ta lämpligt kostnadsansvar för den vård och behandling som kan komma ifråga, utifrån förutsättningarna som arbetsgivaren har.

Om alkohol- och andra missbruksproblem utvecklas hos en person kan detta samtidigt ha samband med arbetets organisation och innehåll. I förebyggande syfte kan det därför vara värdefullt att belysa, och vid planering av ett arbete, beakta sådana faktorer som skiftarbete, stress, arbetsuppgifternas krav, sociala kontakter, arbetsledningsförhållanden och tillgång till alkohol och droger i arbetet.

Alla har ett ansvar att hjälpa en kollega. Att skydda en arbetskamrat genom att fortsätta dölja ett missbruk leder oftast till fortsatt och kanske ökat missbruk. Inställningen måste vara att ju tidigare man ingriper mot ett missbruk och ett problem, desto lättare är det att komma tillrätta med problemet. Det är missbruket som ska bort, inte medarbetaren.

Ryktesspridning på arbetsplatser är dock svårt att undvika; något som också tar mycket tid och kraft. Observera att tystnadsplikt gäller om alla frågor kring anställdas sjukdom, behandling och rehabilitering, men den kan brytas mellan chef, vårdinrättning och berörd medarbetare när en behandling i dessa fall är aktuell. Som chef och företrädare för arbetsgivaren, och alla i övrigt som arbetar med behandling och rehabilitering, är det viktigt att följa tystnadsplikten och inte sprida någon information i ärendet.

Att själv istället berätta om sitt missbruk kan innebära att individen oftast får stöd från omgivningen. Men det är den anställde själv som måste besluta om vad, när och om man vill berätta.

Personalfester etc.

Personalfester, events och kundtillställningar är trevliga och förekommer i många verksamheter. Även sättet att fira framgångar genom skålande i champagne kan anses självklara i vissa företagskulturer. Att bli bjuden på öl eller vin på personalfesten eller andra tillställningar är trevligt för de flesta, men kan samtidigt ställa till stora problem för dem som försöker avstå från alkohol. Att tacka nej kan vara väldigt svårt. Därför är det viktigt att tänka på de risker man också utsätter vissa anställda för, eftersom man också som arbetsgivare ”bidrar” till att underhålla ett alkoholintag, som samtidigt i slutändan kan ställa till problem. Viktigt att diskutera frågeställningarna i ledningen och när man skriver sin drogpolicy.

Vid tillställningar är det därför extra viktigt att också erbjuda alkoholfria, trevliga alternativ. Alltså, inte bara kranvatten. Det kan ju dessutom självklart vara andra orsaker till att inte vilja dricka alkohol och det ska också respekteras i dessa sammanhang. Alla vill känna att man är med i gemenskapen, även om man inte dricker alkohol.