Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Inledning

Även en stor del av narkotikaanvändningen hittar man hos medarbetare i arbetslivet. Dessutom beräknas ca 2 % av befolkningen ha allvarliga spelproblem (ca 100 000 personer) och ytterligare 5 % är riskspelare. Många av dessa finns också på arbetsplatserna. (Källa: ALNA)

Ett alkohol- och drogmissbruk är förenligt med väldigt mycket kostnader, både för individen, samhället och för arbetsgivaren. För arbetsgivaren handlar det förstås om minskad effektivitet, risk för skador och olyckor, frånvaro, rehabiliteringskostnader, risk för bedrägerier etc. Alkohol- och drogpåverkan kan leda till allvarliga säkerhetsrisker och arbetsmiljöproblem. Även gentemot kunder kan missbruk skapa dålig image, vilket kan leda till stora ekonomiska konsekvenser.

Man kan tala om att dela in ett alkoholmissbruk i fyra nivåer:

 1. Bruk = när man dricker alkohol utan att få skador eller negativa konsekvenser, varken fysiska, psykiska eller sociala.
 2. Riskbruk = förhöjd konsumtion över tid med risk för sociala problem, t.ex. bråk, ångest, sömnproblem, högt blodtryck. Risk för övergång till ett skadligt bruk eller beroende vid t.ex. en livskris.
 3. Skadligt bruk = innebär att intaget nu påverkar individen eller omgivningen negativt och det går ut över individens sociala liv, familj, arbete och skola. Det leder också till ökad risk för fysisk skada (tidigare ofta kallat missbruk).
 4. Beroende = innebär att man som individ inte längre kan styra över sitt användande av alkohol. Är en medicinsk sjukdomsdiagnos. 

Enligt lagar och regelverk kring droger och missbruk ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa och olycksfall. En arbetstagare ska också medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av åtgärder för en god arbetsmiljö och i sin egen rehabilitering.

Arbetsgivare måste sätta upp rutiner och regler för arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel samt rutiner och regler som gäller om arbetstagaren uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet. Lämpligen sker detta t.ex. i en drogpolicy, som bör vara skriftlig om arbetsgivaren har fler än 10 anställda. Det är viktigt att göra individen uppmärksam och ansvarig för sina handlingar, sitt beteende och sin arbetsprestation.

Drog- och missbrukspolicy