Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Ansvar

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för hela arbetsmiljön, där också kränkande särbehandling ingår. Både enligt arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen ska arbetsgivare agera när något händer samt även arbeta förebyggande för att motverka att kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier samt sexuella trakasserier uppstår inom verksamheten. Detta omfattar även risk för repressalier, dvs ingen ska straffas för att man anmäler en kränkning eller diskriminering i någon form.

En övergripande sammanställning av ansvaret är att arbetsgivaren ska:

 1. Organisera arbetet så att kränkande särbehandling förebyggs för att minimera risken för uppkomst av arbetsmiljöproblem, inkl. kränkande särbehandling
 2. Fånga upp tidiga signaler och åtgärda faktorer som ger uppkomst av kränkningar
 3. Agera genom att vidta åtgärder när man får kännedom om att kränkande särbehandling förekommer
 4. Ta fram policy och rutiner för hur en kränkning ska hanteras i praktiken
 5. Ge chefer och ledare kunskaper i hur man kan uppfatta tidiga signaler samt hur de ska hantera uppkomna situationer

Arbetsgivaren har också en skyldighet att samverka med medarbetarna, skyddsombud och facket i dessa frågor och när rutiner ska tas fram.

Ansvaret gäller all verksamhet, inom alla nivåer i hierarkistrukturen sam alla situationer som har ett samband med arbetet, även om det skulle ske utanför verksamhetens byggnad.

Det kan t.ex. handla om något som händer på:

 • Arbetsplatsen
 • Sociala medier
 • Vid lunchrestauranger som berör en anställd
 • Utbildning
 • Vid konferenser och personalfester

Ansvaret gäller:

 • Egna anställda
 • Någon som söker arbete
 • Söker eller fullgör praktik
 • Inhyrd eller inlånad arbetskraft

Ansvaret gäller dock inte om problemet ligger hos en kund eller leverantör, dvs arbetsgivaren kan inte bestämma åtgärder hos någon annan. Då har arbetsgivaren istället ett ansvar att påtala problemet, diskutera en lösning alternativt att lämna kunden eller byta leverantör.

Medarbetarens ansvar

Alla medarbetare har ett ansvar att bidra till en god arbetsplats – att visa respekt och hänsyn för varandra. Begreppet ”vi är varandras arbetsmiljö” blir väldigt tydligt när det gäller beteenden och hur vi är mot varandra.

Alla har också enligt arbetsmiljölagen en skyldig att signalera till sin chef eller någon ansvarig om ett arbetsmiljöproblem. Det gäller såväl fysiska risker som psykiska belastning eller kränkningar. Att säga ifrån om någon gör något eller vid misstanke om att det förekommer kränkningar, trakasserier eller diskriminering är viktigt så att man kan stoppa ett negativt beteende och undvika att fler blir drabbade.