Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Policy och rutiner

Kränkande särbehandling är ett av flera områden som arbetsgivaren ska arbeta förebyggande kring och som ingår i det s.k. systematiska arbetsmiljöarbetet.

Detta innebär att arbetsgivare ska:

 1. I en skriftlig policy, eller liknande, kommunicera att kränkande särbehandling diskriminering, trakasserier eller repressalier inte får förekomma dvs nolltolerans. Att det också råder förbud att utsätta någon för repressalier för att denna har anmält eller påtalat att kränkning förekommer etc.
 2. Ha mätbara mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med angivande hur arbetsgivaren mer konkret vill motverka sexuella trakasserier och repressalier. Målen kan vara långsiktiga och behöver inte enbart handla om att förebygga risker.
 3. Skapa tydliga rutiner vad man ska göra om man blir utsatt eller upptäcker en kränkning i någon form:
  a) vem man kan vända sig till när någon blivit utsatt (t.ex. närmaste chef, annan chef, HR, skyddsombud, företagshälsovård e.d.)
  b) vad händer med informationen, dvs. vad måste arbetsgivaren göra när man fått kännedom om det inträffade och vem ska göra vad.
  c) att den som gör sig skyldig till kränkningen kan drabbas av disciplinära åtgärder
  d) vilken hjälp och stöd de utsatta kan få

  Dessa rutiner ska vara allmänt kända och kan därför enklast beskrivas i policyn.

Dokument
Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
Likabehandlingspolicy
Policy mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
Uppförandekod