Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Att tänka på vid kartläggningen inom de fem områdena

1. Arbetsförhållanden

Här ska man undersöka hur det ligger till kring arbetsförhållanden, dvs arbetsfördelning och organisering av arbetet, fördelning och tillsättning av heltids- och deltidsanställningar samt fördelning och tillsättning av visstids- och tillsvidareanställningar. Även fördelning av lättare och tyngre arbeten etc.

Analysera utifrån vart och ett av de sju diskrimineringsgrunderna. Är någon kategori utsatt för diskriminering i någon form? Vilka åtgärder behöver i så fall göras för att komma tillrätta med detta?

Exempel på åtgärder kan vara tidsscheman som behöver göras mer rättvis, maskiner som behöver anpassas till både män och kvinnor, friskvårdsmöjligheter som ska anpassas oavsett religion osv.

Utifrån eventuella hinder och problem som upptäcks, dokumentera och ta fram lämpliga åtgärder.

Dokument
Analys och åtgärdsplan för likabehandling

Kartläggning – Risk för diskriminering

2. Bestämmelser och praxis om löner och anställningsvillkor

Här ska kartläggning göras om verksamhetens generella bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas i organisationen. Detta ska omfatta alla de sju diskrimineringsgrunderna, alltså inte bara utifrån kön eller region och etnisk ursprung, som tidigare var kravet i en jämställdhetsplan.

Här ska frågor värderas utifrån en kollektiv nivå i form av riktlinjer, kriterier för lönesättning och liknande och inte om enskilda medarbetare. Även bestämmelser och praxis avseende förmåner såsom tjänstebil, bostads- och reseförmåner, bonussystem och liknande som utgör lön, ska ingå i denna analys.

Exempelvis: finns risk för att personer med annan kulturell bakgrund inte får samma förmåner och löneutveckling? Stannar löneutvecklingen av för äldre?

Utifrån eventuella hinder och problem som upptäcks, dokumentera och ta fram lämpliga åtgärder. 

3. Lönekartläggning

Förutom denna övergripande kartläggning ska alla arbetsgivare varje år göra en lönekartläggning där avsikten är att finna och åtgärda osakliga löneskillnader som har ett direkt eller indirekt samband med kön. 

Arbetsgivaren ska analysera löneskillnader mellan arbeten som kan betraktas som:

 • Lika
 • Likvärdiga
 • Grupper med högre krav men där lönen är lägre (nytt krav)

För arbetsgivare med 10 anställda eller fler ska arbetet med lönekartläggningen dokumenteras tillsammans med en plan för åtgärder tas fram.

Se vidare guide och verktyg för att genomföra en sådan lönekartläggning.

Dokument
Analys och åtgärdsplan för likabehandling

Kartläggning – Risk för diskriminering

Lönepolicy

4. Rekrytering och befordran

Undersök hur rekryteringsprocessen fungerar. Det kan handla om att analysera vilken rekryteringspolicy eller rutiner vid befordran som finns i verksamheten och om dessa t.ex. kan innebära att vissa sökande utestängs. Behöver policyn eller rutinerna i så fall ändras eller kanske dokumenteras och kommuniceras med medarbetarna.

Undersök hur befordran går till och analysera vilka hinder som finns för att ge alla oavsett diskrimineringsgrund lika möjligheter till befordran.

Utifrån eventuella hinder och problem som upptäcks, dokumentera och ta fram lämpliga åtgärder. 

Dokument
Analys och åtgärdsplan för likabehandling

Kartläggning – Risk för diskriminering

Rekryteringspolicy

Rekryteringsprocess

5. Utbildning och övrig kompetensutbildning

Undersöka och analysera om det finns några risker eller hinder som gör att alla inte får möjlighet till den utbildning och kompetensutveckling som erbjuds och om det kan ha sin orsak i någon diskrimineringsgrund. Finns det risk för stereotypa föreställningar mot att detta sker på lika villkor för alla grupper?

Utifrån eventuella hinder och problem som upptäcks, dokumentera och ta fram lämpliga åtgärder. 

Dokument
Analys och åtgärdsplan för likabehandling

Kartläggning – Risk för diskriminering

Kompetensutvecklingspolicy

6. Förena förvärvsarbete med föräldraskap

Arbetsgivaren är precis som tidigare skyldig att underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Undersök och analysera hur verksamheten fungerar för den som är förälder, och om det finns behov av åtgärder för att underlätta arbete och föräldraskap. Vilka hinder finns etc.

Utifrån eventuella hinder och problem som upptäcks, dokumentera och ta fram lämpliga åtgärder.

Dokument
Analys och åtgärdsplan för likabehandling

Kartläggning – Risk för diskriminering