Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Diskrimineringsbegreppet

En person eller grupp kan diskrimineras eller missgynnas på olika sätt. För att förtydliga vilka sätt som finns, delar man in dessa i sex kategorier. Händelsen ska sedan ha ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna för att definieras som diskriminering utifrån lagens mening. De sex kategorierna, eller omständigheterna, är:

1. Direkt diskriminering
Någon missgynnas genom att arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon sämre än någon annan person i en jämförbar situation.

Exempel kan vara att inte bli kallad till intervju trots bästa meriter, får en sämre lön än någon annan, där orsakssambandet är kopplat till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Det är effekten som skapar själva missgynnandet. Det har ingen betydelse om arbetsgivaren haft en avsikt att missgynna någon.

2. Indirekt diskriminering
Någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett krav eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt, men där effekten i praktiken blev ett missgynnande eller diskriminering.

Exempel kan vara att man kräver en viss längd på personer, kunna ett visst språk, utan att ha ett nödvändigt skäl för det.

3. Bristande tillgänglighet
När en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte skapar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Åtgärderna ska vara skäliga utifrån förutsättningar och omständigheter.

Exempel är att anpassa lokaler eller köpa in redskap för att en person med funktionsnedsättning ska kunna vistas och arbeta där. I en anställningsprocess ska t.ex. en funktionsnedsatt person behandlas på samma sätt, med beaktande av skäliga anpassningsmöjligheter som då hade fått personen i en jämförbar situation, som en person utan funktionsnedsättning.

4. Trakasserier
Genom ett uppträdande kränker någons värdighet. Det kan handla om en oönskad handling som sker fysiskt, verbalt eller ickeverbalt och som skapar en skada eller obehag hos en annan person.

Exempel är att mobba eller kränka någon där kopplingen är till de sju diskrimineringsgrunderna. Att kränka någon pga andra orsaker är inte heller tillåtet, men då är det en kränkande särbehandling och faller under arbetsmiljölagstiftningen.

5. Sexuella trakasserier
Genom ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

6. Instruktioner att diskriminera
När någon ger order eller instruktioner åt någon som står i beroendeförhållande till denne, om att diskriminera någon annan genom direkt diskriminering. Dvs att en chef inte får beordra en annan medarbetare att diskriminera.