Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Dokumentationskrav

Tidigare har ett jämställdhetsarbete ställt krav på en jämställdhetsplan med mål och åtgärder för att förhindra diskriminering utifrån kön, etnisk tillhörighet och religion (eller annan trosuppfattning). Detta ersätts nu med ett samlat krav om dokumentation om allt arbete om aktiva åtgärder. Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder, men kravet på att skriftligen dokumentera arbetet skiljer sig, beroende på storlek.

 • Arbetsgivare med 25 anställda eller fler vid det föregående kalenderårets slut, ska varje år dokumentera hela arbetet med kartläggning och aktiva åtgärder som behöver vidtas för att främja likabehandling och motverka diskriminering. Det kan t.ex. göras i en likabehandlingsplan (krav på en jämställdhetsplan är alltså borttaget).
 • Arbetsgivare som sysselsätter mellan 10-24 anställda behöver endast skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggningen och hur samverkansskyldigheten fullgjorts.
 • Arbetsgivare med 9 eller färre anställda behöver inte dokumentera arbetet. Däremot ska arbetsgivaren fortfarande bedriva arbete med aktiva åtgärder.

Vad ska dokumenteras?

Om vi utgår ifrån dokumentationskrav för en arbetsgivare med fler än 25 anställda ska detta arbete genomföras varje år. Dokumentationen ska innehålla:

 1. Redogörelse för hela arbetet med aktiva åtgärder avseende de fem områden genom den systematiska processen i fyra steg – kartlägg, analysera, åtgärda och följ upp.
 2. Redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras efter kartläggningen
 3. Redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
 4. Redogörelse för åtgärder för att främja en jämn könsfördelning på arbetsplatsen.
 5. Redovisning av analys och resultatet av lönekartläggningen och de åtgärder som behöver vidtas för att utjämna löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön. Även en kostnadsberäkning och tidsplan för när justeringar eller åtgärder ska göras, dvs snarast och senast inom tre år.
 6. Redovisning och utvärdering av föregående års planerade åtgärder.
 7. Redovisning av hur samverkansskyldigheten fullgjorts.

För arbetsgivare mellan 10-24 anställda krävs skriftlig dokumentation för de tre sista punkterna.