Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Inledning

Vilka krav gäller?

Den 1:a januari 2017 trädde nya regler i kraft som gäller förändringar i Diskrimineringslagen. Nu gäller utvidgade krav på hur verksamheter ska arbeta med att motverka diskriminering och främja likabehandling, vilket innebär:

 1. Aktiva åtgärder för samtliga diskrimineringsgrunder – genom ett systematiskt arbetssätt
  I och med de nya reglerna ska likabehandlingsarbetet integreras med det övriga aktiva och målinriktade arbetet i verksamheten. I princip innebär det att likabehandlingsarbetet ska bedrivas såsom det systematiska arbetsmiljöarbetet, dvs regelbundet/fortlöpande och systematiskt och kan därför med fördel genomföras samtidigt.
 2. Komplettering till aktiva åtgärder
  a) Handlingsplan mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
  b) Åtgärder för jämn könsfördelning
 3. Årliga lönekartläggningar
 4. Skriftliga krav på dokumentation

Arbetet ska säkerställa att alla har lika möjligheter och rättigheter oavsett diskrimineringsfaktor. Syftet är dels att förebygga och motverka diskriminering generellt, dels att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall. Begreppet ”främja likabehandling” innebär att ha ett utvecklande förhållningssätt i arbetet och i sina värderingar.

De nya reglerna är utformade som ett övergripande ramverk, medan utformningen av de konkreta åtgärderna är arbetsgivarens sak att ta fram i samverkan med arbetstagarna.

Lagen gäller för personer som:

 1. Är arbetstagare
 2. Gör en förfrågan om eller söker arbete
 3. Söker eller fullgör praktik
 4. Står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.