Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Komplettering till aktiva åtgärder

Utifrån den kartläggning ni har gjort, analysera materialet och ta fram aktiva åtgärder för att förhindra de risker som ni har identifierat. Dokumentera analysen och åtgärderna, tillsammans med en så skyndsam tidplan som möjligt, ansvarig person för varje aktivitet och vilken budget som finns för aktiviteten. Hänsyn får tas till resurser, behov och andra omständigheter i det enskilda fallet.

Däremot kan man inte lämna ett konstaterat problem olöst eller utan åtgärd.

Handlingsplan mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Utöver det systematiska likabehandlingsarbetet inom de fem områdena, ska även arbetsgivare komplettera sitt arbete med aktiva åtgärder mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Genom kraven i arbetsmiljölagstiftningen ska det även finnas handlingsplan för förekomsten av kränkande särbehandling, vilket alltså kan sammanföras i samma arbete. Genom riktlinjer och rutiner, t.ex. i en policy, ska verksamheten tydliggöra att varken trakasserier eller sexuella trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund, eller annan form av kränkande särbehandling, accepteras på arbetsplatsen, och hur man går tillväga om det sker.

Där ska då framgå:

 • Att trakasserier eller kränkningar inte accepteras
 • Rutiner vid händelse av upplevda trakasserier och repressalier
 • Till vem den som anser sig trakasserad kan vända sig
 • Vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds

Arbetsgivaren ska också följa upp och utvärdera åtgärderna.

Förbud mot repressalier kan gälla när någon påtalat eller deltagit i utredning om diskriminering. Det kan också handla om att någon avvisat en trakasserande handling och genom det riskerar en repressalie.

Dokument
Analys- och åtgärdsplan för likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Likabehandlingspolicy

Policy mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Åtgärder för jämn könsfördelning

Arbetsgivare ska också ta fram lämpliga åtgärder för att främja en jämn könsfördelning i alla typer av arbeten och inom olika kategorier av arbetstagare och ledande positioner. Även här ska detta följas upp utifrån de åtgärder som vidtas.