Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Systematisk kartläggning - undersök

Sitt tillsammans i samverkansgruppen och kartlägg om någon grupp i verksamheten, utifrån de sju olika diskrimineringsgrunder, riskerar att diskrimineras inom dessa fem områden:

 1. Arbetsförhållanden
 2. Bestämmelser om praxis om löner och anställningsvillkor
 3. Rekrytering och befordran
 4. Utbildning och övrig kompetensutveckling
 5. Förena förvärvsarbete med föräldraskap

Kartlägg bl.a. de rutiner, riktlinjer, processer, information, policydokument som finns för verksamheten, och som specifikt omfattas av vart och ett av de fem områdena som enligt lag ska kartläggas. Skapa även en nulägesbild av om det idag kan finnas hinder, t.ex. attityder, beteenden, strukturer som hindrar lika rättigheter och möjligheter för dessa grupper eller om det finns risk för repressalier för någon som drabbas eller anmäler en risk för diskriminering.

Ta också hjälp av de frågor som ställs i analys- och åtgärdsplanen.

Om ni inte kan svara, dvs ni inte vet hur det ligger till, kan ni som arbetsgivare behöva ta reda på det. Det kan t.ex. göras genom samtal – i grupp eller individuellt, enkäter, analyser av anmälningar eller tillbud som finns etc.

Utifrån kartläggningen, analysera och dokumentera resultatet, inklusive de nödvändiga åtgärder ni behöver vidta. Hur omfattande analysen och åtgärderna behöver vara beror på vilken typ och storlek verksamheten är. Sätt upp ett senast datum för genomförandet av åtgärden, ansvarig person och när åtgärder ska följas upp.

Dokument
Kartläggning – Risk för diskriminering

Analys och åtgärdsplan för likabehandling

Enkät - Likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy