Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Kartläggning och analys av Likvärdigt arbete

Syftet med denna analys är att se om kvinnodominerade yrken undervärderas i lön, även om kraven och ansträngningen är likvärdiga mansdominerade yrken.

Värderingen i detta skede måste bli korrekt och objektivt, därför kan befattningsbeskrivningar vara bra att utgå från. Viktigt att fokusera enbart på befattningen/tjänsten/arbetsuppgifterna när krav och svårighetsgrader för en viss befattning ska bedömas, inte förmåga eller prestation hos individen som har befattningen!

För att uppnå en samsyn i värderingen är det också viktigt att chefer i verksamheten får vara med i värderingsarbetet.

1. Vikta och sätt värderingspoäng för varje befattning utifrån arbetsförhållanden och ansträngning. Följande tre huvudområden ska användas i värderingen:

 • Kunskap/färdighet – utbildning, erfarenhet, sociala färdigheter/samarbeten, yrkesmässiga färdigheter, förmåga till problemlösning.
 • Ansvar – för personal, budget, försäljning, verksamhet, ansvar för utrustning eller lokaler, rådgivning, information, förhandlingar, grad av självständighet i arbetet.
 • Ansträngning eller arbetsförhållanden – fysisk resp. psykisk ansträngning, risk för skador, repetitiva arbetsmoment, arbetsbelastning, tillgänglighet, oregelbunden arbetstid, utsatthet för stress, grad av koncentration, utsatt för hot eller våld.

För att ytterligare tydliggöra de olika faktorerna – ta fram underrubriker till dem. Observera att det är arbetets krav som ska värderas i detta skede av kartläggningen, inte medarbetares individuella prestation eller kompetens.

Arbetsvärdering av likvärdigt arbete

2. Gradera befattningarna i den ordning efter vilket poängvärde de fått. Arbetena kan vara av helt olika typ men ändå värderas lika.

3. Identifiera kvinnodominerade grupper. (Med det avses grupper där kvinnor utgör minst 60 procent av medarbetarna.) Saknas sådana grupper behövs inte någon särskild analys av detta.

4. Lägg in medellöner och anställningsvillkor i ett eget diagram för de grupper som ska jämföras tillsammans med graderingen i den första punkten ovan.

Jämförelse av likvärdigt arbete

5. Analysera löneskillnaderna i de grupper som är, eller brukar vara, kvinnodominerade med andra likvärdiga, men mansdominerade grupper. (Med mansdominerade grupper avses de där minst 60 procent av medarbetarna är män.) Går det att argumentera sakligt och könsneutralt för de eventuella löneskillnader som finns?

Utred vad du som arbetsgivare vill ändra på i en åtgärdsplan – ange aktiviteter, ansvarig person, tidplan och kostnadsuppskattning

Åtgärdsplan – Lönekartläggning

Jämförelse av likvärdigt arbete