Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Om parterna inte är överens

Oenighet kring samverkan

Om parterna – arbetsgivare och representanter för medarbetarna – inte kommer överens kring samverkan och hur arbetet med lönekartläggningen ur det perspektivet har fungerat, finns två möjliga sätt. Antingen kan endera parten påkalla en MBL-förhandling:

 1. inom fyra månader, från det man fått kännedom om den omständighet man är oense om
 2. senast inom två år från det att omständigheten inträffat

I första hand sker en lokal förhandling, och inom två månader sker en central förhandling om man inte lyckats komma överens i den lokala. Är parterna då fortfarande inte överens får arbetsgivaren bestämma hur samverkan ska genomföras.

Oenighet kring åtgärder

När det handlar om oenighet runt frågor som rör själva genomförandet av åtgärder för att utjämna löneskillnader, efter lokala och eventuellt centrala förhandlingar, kan facket vända sig direkt till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Inom tre månader efter avslutad förhandling kan så DO vända sig till Nämnden mot diskriminering. Nämnden prövar frågan och kan meddela ett vitesföreläggande till arbetsgivaren.

Om inte arbetsgivaren följer detta beslut kan DO via tingsrätten ansöka om att vitet ska dömas ut. 

Oenighet om lönediskriminering skett

Är parterna oeniga om en medarbetare har lönediskriminerats eller inte kan parterna efter en lokal och central förhandling föra frågan vidare till Arbetsdomstolen. Detta måste ske inom tre månader efter att de centrala förhandlingarna har avslutats.