Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Rehabiliteringsansvar

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljölagen en övergripande skyldighet att vidta åtgärder så att medarbetarna inte ska skadas eller bli sjuka av sitt arbete. Det innebär bl.a. att systematiskt verka för en god arbetsmiljö och eliminera risker i arbetsmiljön.

Arbetsgivaren ska också skapa rutiner för rehabiliteringen, samt utreda och vidta nödvändiga rehabiliteringsåtgärder för att underlätta för medarbetaren att komma tillbaka till arbetet. Dock sträcker sig arbetsgivarens ansvar bara till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, som är kopplad till anställningen och återgång i arbete hos befintlig arbetsgivare.

Hur långt arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet sträcker sig är inte klart definierat utan arbetsgivaren ska i samverkan med medarbetaren uttömma alla möjligheter, så långt det är möjligt. Det kan handla om att delvis förändra arbetet, ge stöd, titta på omplaceringsmöjligheter, säkerställa vissa hjälpmedel etc.

Rehabiliteringsmetoder

Rehabiliteringsplan – Mötesnoteringar och avstämning

Medarbetarens rehabiliteringsansvar

Medarbetare har en skyldighet att delta i sin egen rehabilitering vad gäller utredning, planering och genomförande av de åtgärder som krävs och behövs, oavsett om det sker via egen läkare, Företagshälsovården eller annan vårdinrättning. Görs inte detta kan det påverka rätten till ersättning från både arbetsgivaren och Försäkringskassan. Det kan också i slutändan även påverka anställningen.

Medarbetaren bör också i möjligaste mån hålla kontakten med arbetsplatsen under sjukskrivningen. Så tidigt som möjligt behöver därför medarbetaren diskutera med närmaste chef, eller annan utsedd, om möjligheter att komma tillbaka i arbete och vad som kan behövas för att åstadkomma detta, exempelvis anpassade uppgifter, arbetshjälpmedel eller dylikt.

Medarbetaren är också skyldig att lämna sjukintyg och anmäla alla ändrade förhållanden som kan ha betydelse för arbetet eller ersättningen från arbetsgivaren och Försäkringskassan, exempelvis om sjukskrivningens omfattning.

Försäkringskassans ansvar

Försäkringskassan har ett samordningsansvar för rehabiliteringen. När det finns behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska Försäkringskassan sammankalla till särskilda avstämningsmöten där målet är att upprätta en s.k. plan för återgång i arbetet. Planen kan innefatta vad medarbetaren kan och inte kan göra utifrån sin sjukdom eller arbetsskada och vilka möjliga och lämpliga åtgärder som krävs på arbetsplatsen eller av medarbetaren själv. Planen ska tas fram i samråd med medarbetare, arbetsgivare och behandlande läkare (samt facklig representant eller skyddsombud, om så önskas).