Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Sjukfrånvaro dag 15-90

 • Från och med den 15:e sjukdagen upphör arbetsgivarens skyldighet att betala sjuklön till medarbetaren, såvida det inte finns kollektivavtal som reglerar ytterligare sjuklön. Kontrollera ersättningsnivån där, men det är inte ovanligt att arbetsgivaren då betalar 10 % för lönedelar upp till 7,5 basbelopp och 90 % för lönedelar över 7,5 basbelopp. Sjuklön utbetalas som längst t.o.m. dag 90 i sjukperioden. Arbetsgivare utan kollektivavtal kan välja att ha egna sjukförsäkringar för sina anställda eller betala sjuklön som extra förmån.
 • Från och med den 15:e sjukdagen kan medarbetaren ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan för lönedelar upp till 7,5 basbelopp (sjuklönegrundande inkomst, s.k. SGI). Rätten till sjukpenning bedöms av Försäkringskassan med hjälp av verktyget Rehabiliteringskedjan. Då är också arbetsgivarens möjligheter till beredning av arbete en del av medarbetarens rättigheter till sjukpenning från Försäkringskassan.
 • Arbetsgivaren ska senast dag 21 i sjukperioden anmäla medarbetarens sjukfall till Försäkringskassan. Anmälan görs via Försäkringskassans hemsida, www.fk.se.
 • Medarbetaren ansvarar själv för att Försäkringskassan får läkarintyg i original. Medarbetaren ska även fortsättningsvis skicka in kopia av läkarintyg till arbetsgivaren så länge sjukperioden varar, oavsett om arbetsgivaren betalar sjuklön eller inte. Detta för att bl.a. styrka sin frånvaro, vilket annars skulle kunna likställas som olovlig frånvaro.
 • Fortsätt att hålla kontinuerlig kontakt med medarbetaren och välkomna att denne gärna håller sig uppdaterad om vad som händer och att vara i kontakt med arbetsplatsen då och då.
 • Arbetsgivaren ska utreda eventuella rehabiliteringsåtgärder. I vissa kollektivavtal finns reglerat att hålla rehabiliteringssamtal vid många korta tillfällen av sjukfrånvaro, men också vid långa sjukskrivningar.

Friskanmälan

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringsmetoder

Rehabiliteringsplan – Mötesnoteringar och avstämning