Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Inledning

Arbetsgivare är enligt Arbetsmiljölagen ansvarig för arbetsmiljön. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetslivet och främja god hälsa. Arbetsmiljölagen är en ramlag som kompletteras med mer detaljerade regler av Arbetsmiljöverket genom ett antal föreskrifter och allmänna råd, Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS).

Enligt föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001:1 är alla arbetsgivare skyldiga att systematiskt planera, leda och fördela uppgifter i verksamheten som rör arbetsmiljön. Det innebär i korta drag att arbetsgivaren ska undersöka och åtgärda de risker som finns på arbetsplatsen.

Arbetsmiljö är ett stort område och täcker egentligen in allt som rör medarbetarens arbetssituation. Så snart det finns en anställd har arbetsgivaren ett arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljö kan delas in i tre områden; fysisk, organisatorisk och social. Alla tre områden är lika viktiga att beakta och arbeta med.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna är det som vi ska gå igenom i denna guide.

Ytterligare information och kortfattade checklistor finns också i:

Inledning till arbetsmiljöarbetet

Checklista för arbetsmiljöarbetet

Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet

Dokumentationskrav beroende på verksamhetens storlek

Det finns delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet där alla arbetsgivare behöver genomföra och dokumentera:

 • Skriftliga riskbedömningar, där det framgår vilka risker som bedömts och vilka risker som är allvarliga
 • Skriftliga säkerhetsrutiner vid riskfyllda arbetsmoment
 • En skriftlig handlingsplan över sådant som ni planerar att göra för att förbättra arbetsmiljön
 • En skriftlig sammanställning av olycksfall och allvarliga tillbud. Denna ska göras årligen, men bara om det inträffat några olyckor eller allvarliga tillbud

Vid fler än 5 arbetstagare ska ett skyddsombud utses. 

Organisationer med minst tio anställda måste dessutom bl.a. ha:

 • En skriftlig arbetsmiljöpolicy med rutiner och mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • En skriftlig beskrivning av hur arbetet med arbetsmiljö ska fungera, dvs. rutiner för arbetsmiljöarbetet, vem som gör vad etc av löpande arbetsmiljöarbete
 • Årlig sammanställning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, riskbedömningar och handlingsplaner som tagits fram
 • Delegering, dvs. skriftlig uppgiftsfördelning av ansvar för uppgifter i arbetsmiljön

Vid fler än 50 arbetstagare på ett arbetsställe ska dessutom en arbetsmiljökommitté finnas.