Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Arbetsmiljöpolicy

Alla arbetsgivare måste enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) ha en Arbetsmiljöpolicy. Har arbetsgivaren 10 anställda eller fler ska policyn dessutom vara skriftlig. Enligt föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4) ska dessutom skriftliga och mätbara mål tas fram i verksamheter med 10 anställda eller fler. Målen ska t.ex. främja en god arbetsmiljö utifrån organisatoriska och sociala aspekter.

Arbetsmiljöpolicyn och målen ska i första hand tas fram av ledningen i samverkan med de anställda. Detta kan också tas fram genom representanter för arbetsgivaren och skyddsombud/ skyddskommitté, men då måste policyn och målen tydligt kommuniceras ut till de anställda.

Det är viktigt att ledningen har ett engagemang i dessa frågor och står bakom policyn och målen. Policyn ska förtydliga ledningens syn på medarbetaren som resurs, hälsa och att arbetsmiljöfrågor är en viktig fråga.

Ledningen ansvarar också för att ta fram en strategi för hur målen ska uppnås och följas upp. Dessutom säkerställa att rutiner, handlingsplaner, utbildningar etc. rörande arbetsmiljö får de resurser som krävs. Sätt upp 3-5 mål, som t.ex. kan handla om att minska sjukfrånvaron, minska sjuknärvaron, minska upplevelsen av stress, öka trivseln.

Den policy och de mål som sätts upp ska vara så konkreta och tydliga som möjligt, realistiska och mätbara, dvs. i siffror. Enkäter och statistik är exempel på verktyg som kan hjälpa er ta fram mätbara mål som lättare kan definieras med siffror.

Målen följs upp årligen.

Dokument
Arbetsmiljöpolicy.