Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Att genomföra en skyddsrond och kartläggning

Många aktiviteter kan ske parallellt, men minst en gång per år ska arbetsgivaren undersöka och kartlägga arbetssituationen på arbetsplatsen så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås. Kartläggningen ska omfatta såväl psykologiska och sociala förhållanden men även fysiska och tekniska arbetsförutsättningar.

Hur går det till?

 1. Planera tidpunkter för genomförandet. Minst 1 gång per år.
 2. Bjud in lämpliga deltagare: arbetsgivarrepresentant, skyddsombud (annars 1-2 medarbetarrepresentanter), ev. ytterligare lämpliga personer.
 3. Gå runt i lokalen och titta på alla nödvändiga faktorer. Undersök även de psykosociala områdena. Vad är riskfyllt, vad behöver åtgärdas etc. En formell skyddsrond ska dokumenteras i en riskbedömning.
  • Skriv in problembeskrivning, riskbedömning och åtgärdsförslag.
  • Prioritera 1, 2, 3 alternativt 0 (= inte relevant)
  • Ärenden som inte kan åtgärdas lokalt lyfts vidare inom verksamheten.
 4. Åtgärda akuta saker direkt. För övriga åtgärder är protokollet en handlingsplan som beskriver vad som behöver göras och när.
 5. Följ upp aktiviteterna från handlingsplanen i protokollet

Eftersom allt fler arbetar med datorer och i IT-miljöer bör även detta område undersökas specifikt.

För att underlätta den psykosociala kartläggningen kan en skriftlig medarbetarenkät göras. Alla medarbetare ges då möjlighet att uttrycka sin åsikt om den egna fysiska, sociala och psykologiska arbetsmiljön. Att i förväg noga informera om syftet med enkäten är mycket viktigt, liksom att ta resultaten på allvar och att verkligen ta tag i de eventuella brister som kommer fram i enkätsvaren.

Dokument
IT Skyddsrond – protokoll

Medarbetarenkät upplevd arbetsmiljö

Skyddsrond - Fysisk arbetsmiljö

Skyddsrond - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Skyddsrondsprotokoll