Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Kartläggning och undersökning av risker i arbetsmiljön

Den systematiska undersökningen och kartläggningen av arbetsmiljön, som arbetsgivaren regelbundet måste göra består av 5 steg:

 1. Undersök/kartlägg arbetsmiljön (både den fysiska och psykosociala miljön)
 2. Bedöm riskerna
 3. Åtgärda riskerna
 4. Skriv en handlingsplan på det som inte åtgärdas omgående
 5. Följ upp och kontrollera om åtgärderna har fungerat

Själva undersökningen, eller kartläggningen, av arbetsmiljön kan ske på många sätt. Här är några exempel på aktiviteter som det kan handla om:

 • Genom regelbundna och dokumenterade skyddsronder (arbetsmiljöronder). Se nästa steg i Guiden.
 • Medarbetarundersökningar eller enkäter av olika slag: Medarbetarenkät upplevd arbetsmiljö
 • Arbetsplatsmöten eller andra möten där också arbetsmiljöfrågorna ska kunna behandlas. Gärna som en stående punkt på agendan. Medarbetare uppmuntras till att påtala brister i arbetsmiljön eller att komma med idéer om hur man ytterligare kan utveckla den
 • Individuella utvecklingssamtal där medarbetaren ska få löpande feedback på sitt arbete och sin prestation och diskutera förutsättningar för sitt arbete
 • Via företagshälsovården kan djupare undersökningar och rapporter tas fram via t.ex. hälsoundersökningar
 • Ta fram och analysera statistik som t.ex. sjukfrånvaro, frisknärvaro, arbetad tid etc.
 • Avgångsintervjuer med medarbetare som ska sluta:
  Avgångsintervjuer – mall
  Avgångsintervju – riktlinjer
 • Vid separata brandskyddsgenomgångar som också ska ske i samarbete med hyresvärden
 • Etc.