Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Begär förhandling

Själva kallelsen med begäran om förhandling (inklusive förhandlingsframställan, dvs information) ska i god tid skickas till de berörda fackliga organisationerna. I första hand till en lokal klubb, om sådan finns, annars till de fackliga organisationernas regionala kontor. På respektive fackförbundens hemsidor går att läsa vart förhandlingsframställan ska skickas.

Förhandlingsframställan ska vara skriftlig och bl.a. innehålla följande information:

 • Kontaktuppgifter till arbetsgivaren (namn, organisationsnummer, adress, telefon)
 • Om arbetsgivaren har kollektivavtal och i så fall vilken arbetsgivarorganisation
 • Eventuellt om någon medlem finns i den organisationen som berörs
 • Orten som berörs av förändringen
 • Förslag på förhandlingstid och plats för förhandlingen, alternativ att detta fastställs vid en kontakt
 • Information om den tilltänkta förändringen:
  1. skälen till de planerade uppsägningarna
  2. antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier (tjänstemän/arbetare) de tillhör
  3. antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier (tjänstemän/arbetare) de tillhör
  4. den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas
  5. beräkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av lag eller kollektivavtal vid uppsägning
  6. kopia av de varsel som ev. har lämnats till Arbetsförmedlingen (se under punkten Varsel till Arbetsförmedlingen).

När det gäller tidpunkt för förhandlingen är det lämpligt att komma med ett förslag på en förhandlingstid. Finns kollektivavtal och därmed eventuellt flera fackliga organisationer som ska förhandla själva arbetsbristfrågan med kan det vara lämpligt att utsätta en tid med samtliga.

Dokument
Förhandlingsframställan – information vid MBL-förhandling (ej kollektivavtal)
Förhandlingsframställan – information vid MBL-förhandling (om kollektivavtal finns)
MBL-förhandling 11§ (har kollektivavtal) – Kallelse
MBL-förhandling 13§ (har inte kollektivavtal) – Kallelse