Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Genomföra fackliga förhandlingar

Fackliga förhandlingar vid arbetsbristuppsägningar delas oftast in i två delar:

 1. Själva arbetsbristen, dvs. bakgrunden till och skälen för varför arbetsgivaren avser att genomföra förändringar och uppsägningar
 2. Vilka anställda som kommer att beröras, redovisning av gjorda omplaceringsutredningar beträffande lediga tjänster, turordningslistor och bedömningar om de berörda har tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som kommer att finnas kvar.

Arbetsgivaren börjar alltså med att lägga fram information om förändringen för att sedan låta de fackliga parterna ställa frågor och lägga fram synpunkter eller yrkanden.
Förhandlingen kan när som helst avbrytas genom s.k. ajournering för att t.ex. komplettera information eller att de fackliga organisationerna vill diskutera med medlemmarna.

Avtalsturlista

Finns kollektivavtal kan en lokal överenskommelse träffas om avvikelse från lagens turordningsregler sist in-först ut genom en så kallad ”Avtalsturlista”. Det kan ske om parterna kommer överens om detta utifrån specifikt kompetensbehov osv. Oftast får arbetsgivaren ge ännu bättre uppsägningsvillkor för berörda för att komma få till en sådan lista.

Vad ska avhandlas kring villkor för berörda personer som i slutändan ska sägas upp? Här är några exempel på det vanligaste att säkerställa:

 • Uppsägningstid
 • Avräkning eller avräkningsfrihet (dvs ska lön i en ny anställning under uppsägningstiden avräknas på uppsägningslönen eller inte)
 • Arbetsplikt eller arbetsbefrielse (hel eller delar av uppsägningstiden)
 • Återanställningsrättens vara eller icke vara
 • Ev. annat som kan vara aktuellt

Dokument
Avtalsturlista

Oenighet och central förhandling

Om parterna inte kan komma överens under förhandling på lokal nivå kan förhandlingen antingen avslutas i oenighet eller att facklig part hänskjuter förhandlingen till central nivå enligt 14 § MBL. Arbetsgivaren måste då avvakta med att fatta sitt beslut tills förhandlingarna där är avslutade. Om facklig part har för avsikt att hänskjuta förhandlingen till central nivå måste detta meddelas tämligen omgående så att arbetsgivaren vet hur den fortsatta processen går vidare. Själva förhandlingen ska sedan begäras inom 7 dagar från det att den lokala förhandlingens avslutandes och ska genomföras skyndsamt.

Om förhandlingen avslutas och parterna fortfarande på central nivå är oeniga, kan arbetsgivaren nu få sista ortet och fatta sitt beslut och gå vidare i processen.