Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Riskbedömning av arbetsmiljöeffekter

Vid alla förändringar i verksamheten ska arbetsgivaren göra en riskanalys för att bedöma arbetsmiljörisker enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete, 8 §, AFS 2001:1.

Arbetsgivaren ska bedöma om förändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall för kvarvarande personal, dvs. för att förebygga risker genom att man uppmärksammar och genomför nödvändiga åtgärder i ett tidigt skede. Analysen underlättar också planeringen och att beslutet om förändringen blir bättre underbyggt. Risker som kan komma i frågan kan t.ex. handla om risker för psykisk eller fysisk överbelastning, inflytande, förändrade arbetsuppgifter, kompetensbrister, omplacering i lokalen, introduktionsbehov, samarbeten.

Riskbedömningen ska göras skriftligen och innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Den bör helst genomföras innan MBL-förhandlingen, då fackförbunden efterfrågar dessa innan de normalt vill avsluta en förhandling.

De risker som har identifierats ska riskbedömas om de bedöms som allvarliga eller inte och åtgärder ska sedan planeras och genomföras.

Skyddsombud/arbetsmiljöombud som finns på arbetsplatsen ska ges möjlighet att medverka i denna typ av riskanalys. Finns inget skyddsombud/arbetsmiljöombud kan denna riskanalys göras med de anställda själva eller en utsedd person som kan företräda de anställda. Tystnadsplikt kan begäras om det är nödvändigt.

Riskbedömning i tre steg:

A Precisera den planerade ändringen
Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?

B Gör riskbedömningen
Vilka risker innebär ändringarna? Vad händer med arbetsuppgifter, kvarvarande personal etc. Klassificera riskerna, dvs. är riskerna allvarliga eller inte?

C Åtgärda
Vilka åtgärder ska genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem ser till att åtgärderna genomförs?

Dokument
Riskbedömning vid organisationsförändringar