Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Vilka fackliga organisationer berörs?

Innan arbetsgivaren kan genomföra förändringen, måste arbetsgivaren primärförhandla med facklig part enligt Medbestämmandelagen, MBL. Primärförhandla betyder att arbetsgivaren på eget initiativ måste kalla sina fackliga parter till en förhandling angående förändringen man har för avsikt att genomföra, dvs. innan formella beslut om omplacering eller uppsägning får fattas eller genomföras. Förhandlingsskyldigheten gäller förändringar som påverkar en enskild eller flera anställda.

En förhandling ska som huvudregel äga rum inom två veckor efter begäran skickats in till de fackliga organisationerna. Förhandlingen ska också bedrivas skyndsamt.

Om kollektivavtal finns

Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal ska arbetsgivaren påkalla och genomföra förhandling, enligt § 11 i MBL, i första hand med de lokala fackliga organisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Finns ingen lokal facklig klubb ska förhandlingsframställan annars skickas till en regional avdelning.

Det som ska förhandlas är till att börja med själva förändringsfrågan kring arbetsbristen samt i steg två vilka konsekvenser det blir, dvs vilka personer som i slutändan påverkas av förändringen genom t.ex. omplacering eller uppsägning på grund av arbetsbrist.

Är någon berörd anställd medlem i något annat fackförbund än de arbetsgivaren har kollektivtal med, behöver i så fall detta fackförbund kallas separat för att förhandla själva villkoren för den medlemmens omplacering eller uppsägning.

Är ingen anställd medlem i någon facklig organisation ska förhandling ändå erbjudas de fackliga organisationer som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Facket kan sedan välja att avstå förhandling om de vill. Detta måste alltså den fackliga organisationen själv välja och inte för arbetsgivaren att ta för givet.

Om kollektivavtal inte finns

Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, men en eller flera anställda är medlemmar i någon facklig organisation, ska arbetsgivaren påkalla och genomföra förhandling med alla dessa fackliga organisationer i enlighet med 13 § MBL.

Dessa fackliga organisationer har rätt att ta del av information kring förändringen, 19 § MBL, och förhandla själva villkoren för t.ex. omplacering eller uppsägning på grund av arbetsbrist för deras medlemmar som är berörda. Även här får ett beslut om uppsägning inte fattas eller genomföras innan dessa fackliga förhandlingar har genomförts.

För att veta vilka fackförbund som behöver kalla, behöver arbetsgivaren fråga varje berörd person om deras eventuella fackliga tillhörighet. Om ingen av de anställda är medlemmar i ett fackförbund behöver ingen information eller förhandling ske med någon facklig part för arbetsgivare som inte har kollektivavtal.

Om ingen förhandling sker, genom att det t.ex. inte finns någon som är medlem i någon facklig organisation, eller att fackliga organisationen har avböjd förhandling, kan arbetsgivaren gå vidare i processen och genomföra uppsägningarna och förhandling sker då direkt med alla berörda enskilt.