Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Brandskydd och ABC

Verksamheten ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete. Brandcentral och släcksystem skall finnas inom alla delar av verksamhetens fastigheter och lokaler, dessa ska vara av konventionell typ/sektionsindelning och vara kopplat till räddningstjänst.
Brandsystem ska vara utformat för att generera larm, upptäcka rök och släcka brand. Utsedda utrymningsledare ska finnas på varje avdelning.

Varje anställd är skyldig att ta del av informationen på utrymningstavlorna som innehåller information om:

 • Utrymningsvägar och andra nödutgångar
 • Återsamlingsplatser
 • Placering av släckutrustning och larmknappar

Alla brandposter ska innehålla:

 • Ritning och sektionsförteckning (om brandcentral finns inom denna brandcell) över brandlarmssystem
 • Släckutrustning,
 • Filt,
 • Första hjälpen och förbandsmaterial
 • Hjärtstartare
 • Bår
 • Anteckningsblock
 • Penna
 • Utrymningsledare väst

Utöver detta så ska det på tavla, vid brandposten finnas information om och till: 

 • Säkerhetsavdelningen
 • Fastighets- och driftavdelningen
 • Verksamhetsområdets chef
 • IT säkerhetsavdelning
 • Larmnummer till:
  - Räddningstjänst
  - Polis
  - Vårdupplysning samt till
  - Företagshälsovård.

Ingen får blockera eller göra ändringar i brandskyddsinstallationer, undantaget är godkänd installatör. Och handhavande för rapportering görs av berättigade personer från driftavdelningen.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten ska vid betydande omställning i verksamheten bjudas in för att delta i planering för oönskade händelser och för att ge effekt vid insatser. Planeringen ska resultera i att Räddningstjänsten har goda kunskaper om hur verksamheten utrymmer fastigheten, andra rutiner, eller kännedom om områden med förhöjd skyddsnivå för snabb och effektiv räddningsinsats.

Brandbelastning i verksamheten ska skyndsamt avlägsnas.

Anställd personal ska genomgå ABC utbildning.

Heta arbeten

Fastighetsavdelningen/driftavdelningen utfärdar tillstånd vid allt arbete som räknas till heta arbeten. Finns inget tillstånd får arbete ej påbörjas.

Fastighet, lokaler och utrymmen

Alla fastigheter, lokaler och utrymmen ska leva upp till gällande byggnormer.

Drift, installationer och underhåll

Säkerhets- och eller skyddsanordningar ska periodiskt vara föremål för underhåll och service och detta ska vara avtalsstyrt.

Anordningar ska återkommande prövas för att säkerställa funktionalitet.

Underhåll av drift och installationer ska periodiskt planeras och följas upp.

Utrymmen och vägar till drift och underhållsutrymmen ska vara belagt med behörighetssystem.