Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Dokumentation

Egenkontroll – Inbrottslarm
Egenkontrollen avser inbrottslarmsystem. Administration, drift, kontroll, installation och omkring miljö.

Kodförteckning för inbrottslarm
Utgör ett kraftfullt verktyg för den eller de som ska administrera koder i inbrottslarmsystemet. Det kan finnas över hundra kodplatser i ett inbrottslarmssystem. Det förenklar kontroll över antalet behöriga personer och till vilka områden de ska ha tillträde (områdesindelning sker vid installation av larmet av larminstallatören). Det ger kontroll över spårbarhet.

Kontakt med polis eller bevakningspersonal
Mallen utgörs av grundläggande frågor eller information som kan vara viktig att fortsätta att behandla internt, göra jämförelser med andra incidenter över tid, statistik, kontrollera kostnader och effektivitet. Förutom i anslutning till utryckning i många fall kan skadegörelse vara en incident vid utryckning och det är vanligt att intern personal bestämmer åtgärder tillsammans med polis eller bevakningspersonal.

Larmlista
Mallen visar vem som ska kontaktas i vilken följd vid utlöst larm och i vilken ordning nummer ska ringas. De som finns med i larmlistan bör känna till att kontakt kan ske dygnet runt och året om.

Statistik – Inbrottslarm
Mall till stöd för fortlöpande statistik av detekteringar.

Analys och riskhanteringsprocess
Analys och riskhanteringsprocess är en vanlig metod för att identifiera, värdera och dokumentera hot och risker. Med det som underlag kan beslut tas och åtgärder vidtas i syfte att hantera risker.

Befattningsbeskrivning – Larmansvarig
Den larmansvarige ska se till att larmsystem och dit hörande administration sker i enlighet med verksamhetens krav.