Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Policy

En policy är högsta ledningens avsiktsförklaring som skapas utifrån värdegrunder. En policy är ett styrdokument som leder till en mängd olika och tillhörande dokument typer. Policyn anger ramverket för vilka riktlinjer, instruktioner, anvisningar etc. som ska gälla inom en verksamhet. En policystruktur kan även utgöra eller benämnas som verksamhetens ledningssystem som innehåller bland annat politiska, organisatoriska, ekonomiska och administrativa mekanismer som förvaltas för att vara i linje med verksamhetens uppsatta och olika mål.

Dokumentstruktur i verksamheters ledningssystem är vanligen mycket olika. Som exempel finns verksamheter som skriver policy i PM format, vilket ett globalt samfund med rätt kan reagera på, eftersom PM per defacto beskrivs som en näst intill flyktig minnesanteckning. Verksamheter flätar samman olika dokumenttyper som policy och riktlinjer, vilket bland annat innebär att läsaren måste ta del av ett ganska omfattande material fastän denne har intresse för enstaka delar. Det blir otydligt att fläta samman ledningens uttalanden med riktlinjer eller annan dokumenttyp. Det har stor betydelse i olika mening att information förmedlas i rätt format och via rätt forum bl. a ska subjekt kunna förvänta sig vad de tar del av och att det då är tydligt.

Det är alltså av betydelse för en verksamhet att bestämma form, format och innehåll för styrande dokument för att policystruktur tillika ledningssystem ska vara tydligt.

Policy omfattar

 • Mål och vision
 • Syfte
 • Ansvar
 • Omfattning

Policy kännetecknas av

 • Värdegrund
 • Tydlighet
 • Roller och ansvar
 • Kontroll av efterlevnad

Dessa dokument kan du använda i arbetet med denna process
Fysisk och miljörelaterad informationssäkerhet – Checklista
Informationssäkerhetspolicy
Riktlinjer – e-post

Dessa dokument kan du ha användning för i både denna och andra processer
Befattningsbeskrivning – Larmansvarig
Befattningsbeskrivning – Säkerhetschef