Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Inledning

Resor i nutid är alltmer komplext, media överöser oss med inslag om händelser överallt i vår omvärld. Vi påverkas alltmer av globaliseringen, det som händer i andra världsdelar och länder kan påverka oss hårt, vilket gör att Sverige som nation behöver vidta åtgärder för att invånare ska känna sig trygga. Ofta nyanseras våld, kriminella handlingar och andra element som underbygger ökade hot- och riskbilder. Vi har även fått lära oss att hot- och risker över tiden är att betrakta som föränderliga, de byter snabbt riktning, omfattning och djup vilket allt oftare ställer höga krav på vår planering innan avresa. Det är ju så, att varje dag är en ny resa för oss.

Vad är en negativ händelse eller störning

En händelse eller störning är att betrakta som negativ om den har stor inverkan på fastställd resplan och eller om till exempel affärsmål ej kan genomföras. Nedan punkter nyanserar några, men inte alla faktiska förhållanden att beakta inför resor. Punkterna nedan vittnar om att det ställs höga krav på organisationen och personen som ska resa att planera en så bra resa som möjligt.
Punkter skildrar underbyggande händelser och företeelser som kan utgöra element för ökade eller förändrade hot- och riskbild/er:

 • Naturkatastrofer
 • Nationella eller internationella konflikter, spänningar eller tvister
 • Nationella eller internationella politiskt betingade händelser som kan ge upphov till ökade hot- och risker genom att driva partipolitiska visioner– kan i vissa fall anses vara särskilt viktig ur den aspekt att politiken många gånger styr eller reglerar minst en nations intressen. Det kan i sig avhandla bland annat maktfaktorer eller andra strukturer som exempelvis: Militär, religion, penning/valuta, invandringsfrågor, marknad, användning av naturresurser eller investeringar m.fl. Nivån präglas också av som i andra nämnda sammanhang förhandlingslägen, konventioner och samarbeten
 • Nationell och internationell brottslighet (det senare med företrädesvis organiserad brottslighet)
 • Miljöhot som i nutid kan omfatta dels okunskap, men också ett visst mått av brottslighet
 • Kulturella betingelser som olikheter och sedvänjor
 • Medicinskt och mentalt tillstånd
 • Terrorism vars mål är att sätta skräck hos befolkning och grupperingar genom att företrädesvis använda våld
 • Nationell eller internationell verksamhet, världen får kunskap om mål, syften och operationer som inte är officiella – whistle-blower-aktiviteter
 • Hantering av företagshemligheter och eller sekretessbelagda uppgifter, tillika hantering av informationsbehandlingsresurser (exempelvis dator, mobiltelefon, fax, kopiatorer, minnesmedia eller kollegor) – hantering/behandling av dessa kan leda till förhöjd hot- och riskbild emot de personer som hanterar klassificerad information eller informationsbehandlingsresurser
 • Beteende betingat, uppförande, val av klädsel, samtalsämnen och språk