Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Planering

Planeringsarbetet för genomförande av resa ska alltid leda till och dokumenteras i en resplan för aktuellt resmål. Resplanen ska tilldelas resenär och dennes närmaste chef samt ett exemplar till personalavdelningen. Resplan ska godkännas av HR ansvarig eller annan person som har fått befogenheter och dokumenterat ansvar att godkänna resplaner.

Analys av inhämtade underrättelser ska ligga till grund för bedömning av allehanda skyddsåtgärder allt ifrån att besluta om resa ska ske, vilken materiel och utrustning som kan medtagas eller vilka utbildningar som behöver erhållas osv.

Vid planering av utlandsresa ska organisationen bedriva omvärldsbevakning, det innebär att organisationen inhämtar uppgifter som ska ligga till grund för riskanalys och riskhantering. Det kan vara värdefullt för organisationen att anlita specialist och expertkompetens i samband med planering och inhämtning av information, för att inhämtad information ska struktureras och vara förmedlingsbar, det kan även tänkas att utbildning utvecklas som har bärig från inhämtade underrättelser och det är av betydelse att överföring av kunskap omsätts till effektiv styrning osv.

Resplanen ska (bör) innehålla:

 • Information om varför resan ska genomföras, uppdragsbeskrivning och vilken utrustning som behövs tas med
 • Personuppgifter, vem eller vilka ska resa, vilka personuppgifter ska användas (inklusive externa parters personuppgifter ex kontakt personer som finns på resmål och liknande)
 • Planerade aktiviteter som möten och transporter och uppgifter om dem, tider m fl. ska antecknas
 • Det ska finnas relevant information om ambassader, konsulat, kontaktpersoner och andra inrättningar (ex vis sjukhus, apotek m fl.)
 • Förfaranden vid förändringar och icke planerade aktiviteter ska meddelas
 • Resenären ska erhålla Instruktioner, rekommendationer och skyddsåtgärder som exempelvis regler och råd för vad som gäller under resan
 • Instruktioner och regler för hantering av information- och informationsbehandlingsresurser ska finnas i relevant utsträckning samt kommunikationsplan och dit hörande instruktion. Instruktionen för kommunikationsplan ska visa hur resenären ska kommunicera med sin egna organisation eller med kontaktpersoner under hela resan
 • Information om vart resenären ska bo och hur resenären färdas mellan olika aktiviteter ska anges eller meddelas
 • Inventering av material och utrustning som visar vad resenären har med under sin resa, det kan till exempel vara foton på kläder, arbetsrelaterade verktyg. Detta kan underlätta sökning av personal då kläder och utrustning kan identifieras
 • Medicinsk plan ska finnas, då behov av vård och medicin uppstår ska resenären ha relevant information om apotek, sjukhus som exempelvis adress och kontaktuppgifter
 • Utbildningsinsatser som krävs och erhållits av resenär innan avresa
 • Det ska finnas en kris och katastroforienterad plan för resenär. Så att resenären vet vilka omedelbara åtgärder som kan behöva tas i händelse av kris. Det kan till exempel avhandla att resenären förutbestämt en destination att fly om så krävs och att det är kartlagt och utrett innan så långt som möjligt att resenären inte flyr till andra på olika sätt otrygga områden.

Dokument
Checklista - Resesäkerhet
Resplan - Resesäkerhet
Instruktion och rekommendationer - Resesäkerhet
Mall för att hålla utbildning - Resesäkerhet
Inventering av materiel och utrustning