Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Vad säger lag och andra normgivande sammanställningar

Arbetsmiljölag (1977:1160)

I Sverige har vi arbetsmiljölagstiftningen. Ändamålet med denna lag är att i huvudsak säkerställa ett systematiserat arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa, olycksfall och att uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen är omfattande för personsäkerhet bland annat när det gäller hot, fysiskt eller mentalt våld, beredskap för första hjälpen och krisstöd som även omfattar mentalt omhändertagande. Arbetsmiljöverket i Sverige har ett brett utbud av föreskrifter inom området.

Informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC 27001

Informationssäkerhetsstandarden är en ISO-standard och den innehåller både vägledning och krav som berör personsäkerhet i flera avseenden. Ur informationssäkerhetsperspektiv så är information- och informationsbehandlingsresurser av särskilda betydelser skyddsvärt. Personella resurser utgör den största resursen som behandlare/hanterare av både information- och informationsbehandlingsresurser. Det här betyder bland annat att personella resurser måste säkerställas och åtnjuta skydd i relevant utsträckning, för att den personella resursen ska vidmakthålla skyddsåtgärder för information- och informationsbehandlingsresurser. Standarden avhandlar till exempel personkontroll, kontinuitetsplanering m.fl. områden.

OHSAS 18001 (Occupational Health Security and Safety)

OHSAS är en standard som kan ligga till grund för ett ledningssystem för arbetsmiljö. Ledningssystemet blir en struktur för hur organisationen arbetar med sina arbetsmiljöfrågor och kan utgöra underlag för certifiering. Det omfattar uppföljning, utvärdering och redovisning av miljöarbetet. Standarden är en krav- och vägledningsstandard. Standarden togs fram i ett internationellt samarbete mellan standardiseringsorgan, certifieringsföretag och representanter från näringslivet. Den första standarden togs fram av den brittiska standardiseringsorganisationen British Standards Institute (BSI). Standarden har antagits som nationell standard av allt fler länder, däribland Sverige, men det är inte en ISO standard. År 2007 hade OHSAS 18001 accepterats i mer än 80 länder. Standarden 18001 håller för dagen på att omarbetas för att bli en ISO standard, den kommer att få benämningen ISO 45000.

Med certifiering menas att ett certifieringsorgan formellt godkänner ledningssystemet. I Sverige ansvarar Standardiseringen I Sverige (SIS) för standarderna.