Sign On AB - www.signon.se

Befattningsbeskrivning

Information, råd och tips från Sign On

Befattningsbeskrivning

Vad kan jag kräva att mina medarbetare ska göra?

En befattningsbeskrivning har till syfte att beskriva inom vilken ram du kan beordra att ett visst arbete ska utföras.

I befattningsbeskrivningen ska det tydligt framgå vad som ska göras, med vilka resurser och med vilket ansvar. Med en skriven befattningsbeskrivning har du ett perfekt verktyg för att stämma av hur det går med prestationer och målsättningar på ditt företag. Samtidigt är en befattningsbeskrivning ett dokument som arbetsrättsligt talar om vilket arbete som förväntas, vilket betyder att man som medarbetare inte har en skyldighet att utföra annat arbete än det man avtalat om. Det blir alltså ett dokument som styr det arbetsrättsliga förhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare. En för detaljerad befattningsbeskrivning kan därför samtidigt begränsa vad som faller inom ramen för vad du kan beordra en medarbetare att utföra. Det kan då uppstå situationer som innebär att man måste förhandla med facket.

En bra befattningsbeskrivning formuleras därför helst kort och koncist och den ska vara enkel att förstå. Enskilda arbetsmoment beskrivs inte i befattningsbeskrivningen och din medarbetares arbetsprestation ska heller inte utvärderas i detta dokument. Medarbetare ska samtidigt inte behöva gissa vilka arbetsuppgifter som ska utföras och inte heller vara så övergripande att det blir övermäktigt. Det är därför viktigt att befattningsbeskrivningen speglar verkligheten och uppdateras i samförstånd när förändring av arbetsuppgifter sker.

En befattningsbeskrivning kan fylla flera syften:

  1. Som underlag för ditt arbete med att anställa rätt person. En utgångspunkt i rekryteringen.
  2. Att leda och fördela arbetet då man kan slippa onödiga diskussioner om vad som faller inom ramen för befattningen.
  3. Som underlag vid utvecklingssamtal, måluppfyllelse och bedömning mot utfört arbete.

Klicka nedan för att gå till mappen "Befattningsbeskrivningar"

Ladda ner dokument

Till Dokument Bas

Varför får du detta e-postmeddelande?

Du har fått detta e-postmeddelande för att du finns registrerad som e-postmottagare hos Sign On AB.

Med jämna mellanrum skickas fördjupad information, råd och tips inom områden som förhoppningsvis kan hjälpa dig och ditt företag att få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.


Inte kund idag?

Gör en intresseanmälan här


Smarta dokument

Låt våra smarta dokument förenkla ditt arbete, Läs mer här

Aktivera smarta dokument, Läs mer här


Tidigare nyhetsbrev

Vill du se och läsa tidigare skickade nyhetsbrev Klicka här.


e-böcker

Och du, glöm inte att du som är abonnerande kund alltid har 10% rabatt på samtliga e-böcker i vår digitala bokhandel!


Avregistrering av nyhetsbrev

Önskar du inte få information och nyheter från oss i fortsättningen Klicka här.

© Sign On AB  |  Orgnr: 556706-2277  |  Adress: Drottninggatan 71 D, 111 36 Stockholm
Telefon: 08-410 360 10  |  E-post: info@signon.se  |  www.signon.se

Önskar du inte få nyheter och erbjudanden från oss i fortsättningen Klicka här