1 st "Bas abbonemang" tillagd i varukorgen.

  • Start
  • Nyheter
  • Heta Rekryteringstrender 2024: En Framtidsvision

2024-04-23

Författare

Ulla Kylhed Reuterdahl

Senior HR-konsult

Område

HR

Datum

2024-04-23

Heta Rekryteringstrender 2024: En Framtidsvision

År 2024 står inför en betydande förändring inom rekrytering, där innovation och anpassning är avgörande. Flexibelt och distansarbete håller i sig som en central trend, tillsammans med betoningen på ett starkt arbetsgivarvarumärke för att locka till sig de bästa kandidaterna. Att behålla talanger genom investeringar i deras utveckling blir allt viktigare, och detta stöds av teknologiska framsteg såsom AI och automatisering i rekryteringsprocesser. Dessutom blir mångfald, jämställdhet och inkludering (DEI) samt transparens i lönesättning centrala fokusområden. För att navigera i denna föränderliga värld måste HR-professionella och rekryterare hålla sig uppdaterade. Nedan listar vi några av de mest framträdande trenderna som formar framtidens rekrytering.

Flexibelt och distansarbete fortsätter att blomstra

Populariteten för distansarbete förväntas bara öka, och företag som anpassar sig till trenden genom att erbjuda flexibla arbeten kommer att ha en fördel i att både attrahera och behålla talanger. Många organisationer har dessutom vidgat sina perspektiv på rekrytering genom att omfamna distansarbete som ett sätt att dra nytta av talanger oavsett vilket land de bor i.

Arbetsgivarvarumärket blir allt viktigare

Att stärka arbetsgivarvarumärket har blivit allt viktigare på den moderna arbetsmarknaden. Företag som lyckas kommunicera sina värderingar, kultur och erbjudanden på ett transparent och engagerande sätt till potentiella kandidater skapar en stark attraktionskraft.

Fokus på anställdas kvarhållning

Inte bara att locka nya talanger, men även att behålla dem blir en central strategi. Det innebär en omarbetning av introduktionsprocessen och en investering i medarbetarnas tillväxt och välmående.

Data-driven rekrytering

Användningen av data för att fatta mer informerade rekryteringsbeslut växer. Detta innebär allt från att identifiera toppkandidater till att skräddarsy jobberbjudanden baserat på kandidatens preferenser. Det innebär också att företag använder avancerade analyser för att förutse framtida rekryteringsbehov och identifiera kompetensgap inom organisationen.

Mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI)

DEI står för Mångfald, Jämlikhet och Inkludering. Det refererar till initiativ och strategier som organisationer implementerar för att skapa en mer inkluderande arbetsplats där människor från olika bakgrunder, med olika erfarenheter och perspektiv, känner sig välkomna och värderade.

Målet med DEI är att främja rättvisa, tillgänglighet och möjligheter för alla, oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionsvariationer och andra distinktioner, för att därigenom dra nytta av en mångsidig arbetsstyrkas fulla potential. Företag kommer att fortsätta satsa på DEI-initiativ för att skapa mer inkluderande och rättvisa rekryteringsprocesser, vilket också gynnar innovation och kreativitet.

AI och automatiserad rekrytering

Från kandidatkommunikation till intervjuer och urval, förväntas AI och automatisering spela en allt större roll för att effektivisera rekryteringsprocessen. Genom att automatisera tidskrävande uppgifter, såsom första urvalet av kandidater och schemaläggning av intervjuer, kan rekryterare ägna mer tid åt värdeskapande interaktioner med kandidater.

Transparens i lönesättning

Tydlighet kring lön och förmåner blir allt viktigare. Att vara öppen om lönestrukturer inte bara bygger förtroende utan hjälper också till att locka kandidater och främjar också en kultur av rättvisa och lika möjligheter. Transparent lönesättning underlättar även förhandlingar och säkerställer att alla medarbetare känner sig värderade och rättvist kompenserade för sitt arbete. Det kan leda till högre medarbetarnöjdhet och bidra till att minska löneklyftor.

Trenderna visar på en spännande framtid för rekrytering där teknologi, flexibilitet och ett starkt fokus på kandidat- och medarbetarupplevelsen kommer att forma hur vi attraherar och behåller talang. För företag betyder detta en möjlighet att ompröva och förnya sina rekryteringsstrategier för att möta de nya förväntningarna och behoven hos både nuvarande och framtida anställda.

Företags förståelse och anpassning till de nya trenderna kommer att vara avgörande för att framgångsrikt navigera i rekryteringslandskapet 2024.

Kassa

Välj kundtyp
Välj leveranssätt
Hur vill du få din leverans?
  • Saknas konto, skapas ett (kostnadsfritt). Alltid tillgängligt via vår tjänst.
Företags- och användaruppgifter
Företagsuppgifter
Faktureringssätt
Kontaktuppgifter Denna person blir också administratör för kontot
Din varukorg
Alltid på Sign on
Uppgradera till abonnemang

Du får pengarna tillbaka om du uppgraderar till ett abonnemang inom 30 dagar.

Din varukorg är tom