1 st "Bas abbonemang" tillagd i varukorgen.

2023-03-31

Författare

Maria Bjäreborn

Ledarskapskonsult

Område

HR

Datum

2023-03-31

Sign Ons expert inom ledarskap

För dig som behöver stöttning i frågor som rör ledarskap, teamutveckling, hur man skapar förutsättningar för högpresterande och välmående individer och team samt det coachande ledarskapet finns nu Maria Bjäreborn tillgänglig som Sign Ons nya rådgivare. Maria betonar vikten av att för företag fokusera på att bringa klarhet i uppdraget, skapa en delad vision av framtiden, sätta och kommunicera tydliga roller, förväntningar och ansvar samt bygga en stark kultur grundad i värderingar, allt för att undvika fastna i att bara göra, göra, göra. – Det är lätt att lägga allt fokus på affären, VAD vi ska åstadkomma. Lika viktigt är att jobba med vägen dit - HUR:et, och med VEM - medarbetarna som ska ta oss dit, säger Maria.

Efter 20 år i affärslivet, varav 15 år i ledande befattningar, blir nu Maria Bjäreborn Sign Ons nya rådgivare inom ledarskapsfrågor och coaching. Med hennes egen erfarenhet från ledningsgruppsarbete på både svensk och internationell nivå, i kombination med att hon nu är en internationellt certifierad coach samt utbildad inom psykologi, kommer hon kunna stötta och utveckla ledare till att skapa team och organisationer att nå framgång och välmående.

– Min passion ligger i människorna som skapar resultaten, i hur vi ska arbeta och leda för att nå både framgång och välmående. Ett gott ledarskap är en grund för detta. Som företagsledare kan det ofta vara hjälpsamt att få nya perspektiv utifrån de utmaningar man tampas med, någon som utmanar och som kan supportera i att lyfta blicken, säger Maria.

Maria finns tillgänglig som externt bollplank för alla Sign Ons kunder. Hon kan hjälpa till att sortera upp vad som är viktigt just nu, ge perspektiv och utmana att tänka nytt samt ge en opartisk syn på situationen ni befinner er i.

– Det är klokt att våga ta hjälp i ledarutvecklingen. Kvaliteten i ledarskapet har stor betydelse för det affärsmässiga resultatet samt individens och organisationens välmående. Ett gott ledarskap skapar förutsättningar för ett hållbart resultat. Det är lätt att lägga allt fokus på affären, men när vi parallellt och i kombination med affären fokuserar på “huret” – vägen till resultatet - släpps mer potential fri i en organisation, säger Maria.

Några vanliga frågor ledare brukar komma till Maria med är hur man skapar en vinnande kultur och en organisation som presterar och vad man ska tänka på när man driver igenom en stor förändring. Vad som är viktigt när man är ny som chef och hur man ska arbeta med feedback är andra vanliga frågor.

– En vanlig “miss” många företag gör är att det läggs stort fokus på “att göra” mycket, snarare än på att säkerställa att man gör rätt saker på ett effektivt sätt för att ta sig till målet. Istället för att sätta en tydlig vision och förankra den hos medarbetarna kompenserar man bristen på riktning med för hög arbetsbelastning. Med en tydlig bild av vart vi är på väg och varför vi vill nå dit kan medarbetarna känna syfte och arbeta mer självständigt mot målen, säger Maria.

Även om hennes expertis ligger inom ledarskap förklarar hon att många områden går in i varandra och att hennes rådgivning berör såväl rena ledarskaps- och coachingfrågor som strategi-, kultur- och visionsarbete.

– Kulturen är en betydande faktor för framgång för ett företag. Skapar man en lärande kultur med hög tillit, feedback, engagemang och rätt att göra misstag, skapar man också goda förutsättningar för bättre affärsmässiga resultat. Genom att först arbeta fram tydliga värderingar och visioner, kan man sedan jobba med VEM, VAD och HUR på en mer detaljerad nivå. Det är när man lever värderingarna som kulturen skapas. Det avgörande sitter i hur man gör sina värderingar till verklighet, säger Maria.

– Jag älskar att se när någons vision och målbild når hela vägen till goda resultat och högt välmående. Det är det bästa med mitt jobb - att få vara en del av andras framgång genom att supportera människan och organisationen som ska leverera resultaten. Att dagligen få träffa spännande företag, och kloka individer och ledare är en ynnest, avslutar Maria Bjäreborn.

Kassa

Välj kundtyp
Välj leveranssätt
Hur vill du få din leverans?
  • Saknas konto, skapas ett (kostnadsfritt). Alltid tillgängligt via vår tjänst.
Företags- och användaruppgifter
Företagsuppgifter
Faktureringssätt
Kontaktuppgifter Denna person blir också administratör för kontot
Din varukorg
Alltid på Sign on
Uppgradera till abonnemang

Du får pengarna tillbaka om du uppgraderar till ett abonnemang inom 30 dagar.

Din varukorg är tom