1 st "Bas abbonemang" tillagd i varukorgen.

Guide
Guide

Gåva

En gåva är en benefik rättshandling där egendom går från en ägare till en annan utan att en motprestation utförs. Guiden nedan beskriver vad som gäller vid gåva, till exempel vad som menas med en gåva, olika typer av gåvor, skattemässiga konsekvenser och tips på vad som kan vara bra att tänka på när man ska ge eller ta emot en gåva.

Dokument som berörs i guiden är bland annat Gåvobrev - pengar, Gåvobrev - fastighet och Gåvobrev - lös egendom.

Innehållsförteckning
 1. Inledning
 2. Olika typer av gåvor
 3. Skattemässiga konsekvenser
 4. Att tänka på när du lämnar eller tar emot en gåva
Kategori

Frågor om gåva regleras i Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva, Gåvolagen.

En gåva är en benefik rättshandling där egendom går från en ägare till en annan utan att en motprestation utförs. En utfästelse om gåva, dvs. ett löfte om en gåva är inte bindande enligt 1 § Gåvolagen. En gåva anses vara fullbordad när den kommit till gåvotagarens besittning.

För att något ska anses vara en gåva ska följande vara uppfyllt:

 1. Egendomen ska vara överlämnad till gåvotagaren,
 2. Det ska finnas en gåvoavsikt från givaren samt,
 3. Det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, dvs. att den som tar emot gåvan ska bli berikad på något sätt.

Utöver den ”vanliga” typen av gåva som beskrivs ovan finns även andra typer av gåvor.

Remuneratorisk gåva

När en gåva är föranledd av en viss prestation, dock utan att detta anses vara en betalning, kallas det för remuneratorisk gåva. Denna typ av gåva är att anse som en form av belöning. Remuneratoriska gåvor är vanligt i anställningsförhållanden när en arbetsgivare ger en gåva till en anställd.

Villkorad gåva

När det gäller villkor och andra föreskrifter om gåva så är de som huvudregel bindande. Du som gåvogivare kan villkora att gåvan exempelvis inte får säljas eller ges bort inom en viss tidsperiod. Det kan vara viktigt att tänka på att inte upprätta oskäliga villkor då dessa skulle kunna angripas genom 36 § Avtalslagen, även om paragrafen tillämpas restriktivt.

Du kan också som gåvogivare villkora att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom. På så sätt säkerställer du att gåvan inte blir en del av en framtida bodelning.

Gåva som förskott på arv

Om en bröstarvinge, dvs. barn eller barnbarn till gåvogivaren, får en gåva så är huvudregeln att man ska se det som ett förskott på arv. Det betyder att om inget annat framgått av gåvobrev eller annat så ska gåvan räknas av på framtida arv. Vill gåvogivaren försäkra sig om att gåvan inte avräknas på ett senare arv ska gåvogivaren uttryckligen framföra detta. Detta kan på enklaste sätt göras genom att upprätta ett gåvobrev och skriva att gåvan inte ska ses som förskott på arv.

För drygt 15 år sedan avskaffade Sverige gåvoskatten. Det finns dock vissa situationer som kan aktualisera skattemässiga konsekvenser ändå. Dessa kommer att beskrivas nedan.

Remuneratorisk gåva

En remuneratorisk gåva från arbetsgivaren är i allmänhet skattepliktig eftersom sådana gåvor förutsätts ha ett inslag av ersättning för arbete. Särskilt undantagna gåvor som är fria från skatteplikt är julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor som inte lämnas i pengar.

Ren gåva

En gåva utan betalning, dvs. en ren gåva, medför inga skattekonsekvenser. Enligt kontinuitetsprincipen inträder gåvotagaren i gåvogivarens skattemässiga situation. När det gäller gåva av enskild näringsverksamhet eller andel i handelsbolag så kan de eventuellt medföra skattekonsekvenser för gåvogivaren.

Blandat fång

En gåva kan ibland överlåtas mot en ersättning som understiger gåvans marknadsvärde. En gåva som har karaktär av både gåva och köp kallas för blandat fång. En gåva mot vederlag kan kapitalvinstbeskattas.

Gåva till en välgörenhetsorganisation

Du som privatperson som vill skänka pengar till en välgörenhetsorganisation kan få skattereduktion för de gåvor du gett under året. För att du ska få skattereduktion beviljad för dessa gåvor ska du ge minst 200 kr per gång och mottagare och den totala summan måste uppgå till minst 2000 kr per år. Det ska handla om en penninggåva och gåvan ska ges till en eller flera organisationer som arbetar med social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Organisationen måste vara godkänd av Skatteverket.

Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och får vara högst 1 500 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år.

1. Skriv ett gåvobrev

Det kan vara bra att skriva ett gåvobrev för att undvika framtida tvister och eventuella arvstvister. Ett exempel kan vara att du erhållit en gåva av någon som senare avlider och sedan ska kunna bevisa att egendomen gavs till dig som en gåva och därför tillhör dig. Det kan också vara svårt att bevisa att en gåva erhållits med särskilda villkor om det inte finns ett skriftligt bevis på det. Ska en gåva ges till en bröstarvinge ska man skriva om man INTE vill att gåvan ska räknas som förskott på arv. Skrivs ingenting i gåvobrevet ska gåvan till bröstarvinge räknas som ett förskott på arv.

När du upprättar ett gåvobrev ska punkterna nedan inkluderas. Om du själv upprättar ett gåvobrev ska följande inkluderas:

 • Namn och personnummer på den som ska ge bort gåvan
 • Namn och personnummer på den som ska ta emot gåvan
 • En noggrann beskrivning av gåvan/egendomen
 • Eventuella villkor för gåvan.
 • Ort och datum
 • Underskrift från båda parter
 • Gäller gåvobrevet en fastighet måste det bevittnas av en tredje part

Om det handlar om ett gåvobrev till en bröstarvinge måste det tilläggas om gåvan ska anses vara ett förskott på arv eller inte. En gåva till en bröstarvinge presumeras vara förskott på arv om inget annat nämns.

2. Registrera din gåva hos Skatteverket

Ska en gåva lämnas mellan två makar kan detta registreras hos Skatteverket. Detta görs genom att ett gåvobrev eller en annan gåvohandling lämnas in till Skatteverket tillsammans med ett brev där det framgår att ni vill registrera gåvan. Ni ska också betala en ansökningsavgift.

Skatteverket kan endast registrera gåvor mellan makar.

3. Registrera hos Lantmäteriet.

Om gåvan rör en fastighet så ska gåvobrevet skickas till Lantmäteriet tillsammans med en ansökan om att ändra lagfarten. Om gåvobrevet gäller en bostadsrätt blir gåvan giltig först då gåvotagaren beviljas medlemskap i bostadsrättsföreningen.

 • Word 2010 Gåvobrev - Kontanter
  Varukorg 236 kr
 • Word 2010 Gåvobrev - Pengar (mall)
  Varukorg 236 kr
 • Word 2010 Gåvobrev - Lös egendom
  Varukorg 236 kr
 • Word 2010 Gåvobrev - Lös egendom (mall)
  Varukorg 236 kr
 • Word 2010 Gåvobrev bostadsrätt - Med övertagande av lån
  Varukorg 236 kr
 • Word 2010 Gåvobrev bostadsrätt - Utan övertagande av lån
  Varukorg 236 kr
 • Word 2010 Gåvobrev fastighet - Med övertagande av lån
  Varukorg 236 kr
 • Word 2010 Gåvobrev fastighet - Med övertagande av lån (mall)
  Varukorg 236 kr
 • Word 2010 Gåvobrev fastighet - Mellan makar med övertagande av lån
  Varukorg 236 kr
 • Word 2010 Gåvobrev fastighet - Mellan makar utan övertagande av lån
  Varukorg 236 kr
 • Word 2010 Gåvobrev fastighet - Utan övertagande av lån
  Varukorg 236 kr
 • Word 2010 Gåvobrev fastighet - Utan övertagande av lån (mall)
  Varukorg 236 kr
 • Word 2010 Gåvobrev fastighet - Utan övertagande av lån men med villkor
  Varukorg 236 kr
 • Word 2010 Gåvobrev fastighet - Utan övertagande av lån men med villkor (mall)
  Varukorg 236 kr

Kassa

Välj kundtyp
Välj leveranssätt
Hur vill du få din leverans?
 • Saknas konto, skapas ett (kostnadsfritt). Alltid tillgängligt via vår tjänst.
Företags- och användaruppgifter
Företagsuppgifter
Faktureringssätt
Kontaktuppgifter Denna person blir också administratör för kontot
Din varukorg
Alltid på Sign on
Uppgradera till abonnemang

Du får pengarna tillbaka om du uppgraderar till ett abonnemang inom 30 dagar.

Din varukorg är tom