1 st "Bas abbonemang" tillagd i varukorgen.

Guide
Guide

Arbetsgivaransvaret

Olika stora verksamheter har olika lagkrav på skriftliga dokument och rutiner i hantering av sin personal i vissa frågor. Oftast är det kopplat till hur många anställda en verksamhet har.

Här följer en guide av vilka generella krav som ställs för olika stora verksamheter. Ytterligare specifika regler kan dock finnas inom vissa branscher eller kollaktivavtalade områden, vilket inte omfattas här.

Innehållsförteckning
 1. Från 1 anställd
 2. Från 5 sysselsatta (inkl inhyrda)
 3. 1-10 anställda
 4. Från 10 anställda
 5. Från 25 anställda
 6. Från 50 anställda
Kategori

Varje år och vid större förändringar

Nedanstående krav gäller varje år samt vid t ex personalförändringar, ändrade arbetssätt, förutsättningar, organisatoriska förändringar, ändringar av lokaler.

Krav

 • Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för jämställdhet och mot diskriminering (gäller även innan en anställning sker, dvs även arbetssökande)
 • Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning/löneanalys varje år för att motverka diskriminering av lön och villkor pga. kön (dock inget krav på skriftlig handlingsplan under 10 anställda).
 • Beredskap och rutiner kring första hjälpen och krisstöd. Skriftliga anslag kring utrustning, ansvariga, telefonnummer etc
 • Om riskerna i arbetet är allvarliga ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas
 • Policy mot kränkande särbehandling, rutiner och åtgärder
 • Skriftliga handlingsplaner av förbättringsområden inom arbetsmiljö
 • Skriftliga riskbedömningar vid viktiga förändringar i verksamheten (ej löpande arbete)

Olika omfattning beroende på verksamhet och lokal

Uppföljning, på nedanstående krav, ska göras minst varje år. I enklare anläggningar kan det räcka med muntliga genomgångar. Separata regelverk finns även för hantering av explosiva ämnen.

Krav

 • Brandövning och genomgång av brandskyddet. Brandskyddet ska dokumenteras
 • Skriftlig brandinstruktion (i föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse)
 • Word 2010 med makro 7. Analysrapport för lönekartläggning - Innehåll
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Arbetsskada - Checklista
  Varukorg 236 kr
 • Excel 2010 5. Arbetsvärdering likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Brandskyddspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Checklista för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro IT-Skyddsrond - Protokoll
  Varukorg 796 kr
 • Excel 2010 4. Jämförelse av lika arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 6. Jämförelse av likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 3. Jämförelse av medellön och förmåner
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid arbetsplatsolycka
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid brand
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid rån, hot och våld
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Likabehandlingspolicy
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro 2. Lönekartläggning - Checklista
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Riskbedömning vid organisationsförändringar
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Skyddsrondsprotokoll
  Varukorg 796 kr

Varje år och vid större förändringar

Nedanstående krav gäller varje år samt vid t ex personalförändringar, ändrade arbetssätt, förutsättningar, organisatoriska förändringar, ändringar av lokaler.

Krav

 • Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fler än 5 anställda
 • Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och mot diskriminering inom alla de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (Dock inget krav på fullständig skriftlig dokumentation under 25 anställda). Arbetet innefattar även före en anställning sker, dvs även arbetssökande
 • Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning/löneanalys varje år för att motverka diskriminering av lön och villkor pga. kön (dock inget krav på skriftlig handlingsplan under 10 anställda).
 • Beredskap och rutiner kring första hjälpen och krisstöd. Skriftliga anslag kring utrustning, ansvariga, telefonnummer etc
 • Om riskerna i arbetet är allvarliga ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas
 • Policy mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt handlingsplan och åtgärder när det uppstår
 • Skriftliga handlingsplaner av förbättringsområden inom arbetsmiljö
 • Skriftliga riskbedömningar vid viktiga förändringar i verksamheten (ej löpande arbete)

Olika omfattning beroende på verksamhet och lokal

Uppföljning, på nedanstående krav, ska göras minst varje år. I enklare anläggningar kan det räcka med muntliga genomgångar. Separata regelverk finns även för hantering av explosiva ämnen.

Krav

 • Brandövning och genomgång av brandskyddet. Brandskyddet ska dokumenteras
 • Skriftlig brandinstruktion (i föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse)
 • Word 2010 med makro 7. Analysrapport för lönekartläggning - Innehåll
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Ansvarsfördelning och roller inom arbetsmiljö
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Arbetsskada - Checklista
  Varukorg 236 kr
 • Excel 2010 5. Arbetsvärdering likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Brandskyddspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Checklista för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro IT-Skyddsrond - Protokoll
  Varukorg 796 kr
 • Excel 2010 4. Jämförelse av lika arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 6. Jämförelse av likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 3. Jämförelse av medellön och förmåner
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid arbetsplatsolycka
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid brand
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid rån, hot och våld
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Likabehandlingspolicy
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro 2. Lönekartläggning - Checklista
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Riskbedömning vid organisationsförändringar
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Skyddsrondsprotokoll
  Varukorg 796 kr

Varje år och vid större förändringar

Nedanstående krav gäller varje år samt vid t ex personalförändringar, ändrade arbetssätt, förutsättningar, organisatoriska förändringar, ändringar av lokaler.

Krav

 • Vid uppsägning pga arbetsbrist kan arbetsgivaren frånta max två personer från turordningslista som bedöms vara av särskild betydelse för verksamheten
 • Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och mot diskriminering inom alla de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (Dock inget krav på fullständig skriftlig dokumentation under 25 anställda). Arbetet innefattar även före en anställning sker, dvs även arbetssökande
 • Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning/löneanalys varje år för att motverka diskriminering av lön och villkor pga. kön (dock inget krav på skriftlig handlingsplan under 10 anställda).
 • Beredskap och rutiner kring första hjälpen och krisstöd. Skriftliga anslag kring utrustning, ansvariga, telefonnummer etc
 • Om riskerna i arbetet är allvarliga ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas
 • Policy mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt handlingsplan och åtgärder när det uppstår
 • Skriftliga handlingsplaner av förbättringsområden inom arbetsmiljö
 • Skriftliga riskbedömningar vid viktiga förändringar i verksamheten (ej löpande arbete)
 • Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fler än 5 anställda

Olika omfattning beroende på verksamhet och lokal

Uppföljning, på nedanstående krav, ska göras minst varje år. I enklare anläggningar kan det räcka med muntliga genomgångar. Separata regelverk finns även för hantering av explosiva ämnen.

Krav

 • Brandövning och genomgång av brandskyddet. Brandskyddet ska dokumenteras
 • Skriftlig brandinstruktion (i föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse)
 • Word 2010 med makro 7. Analysrapport för lönekartläggning - Innehåll
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Ansvarsfördelning och roller inom arbetsmiljö
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Arbetsskada - Checklista
  Varukorg 236 kr
 • Excel 2010 5. Arbetsvärdering likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Brandskyddspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Checklista för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro IT-Skyddsrond - Protokoll
  Varukorg 796 kr
 • Excel 2010 4. Jämförelse av lika arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 6. Jämförelse av likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 3. Jämförelse av medellön och förmåner
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid arbetsplatsolycka
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid brand
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid rån, hot och våld
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Likabehandlingspolicy
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro 2. Lönekartläggning - Checklista
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Riskbedömning vid organisationsförändringar
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Skyddsrondsprotokoll
  Varukorg 796 kr

Varje år och vid större förändringar

Nedanstående krav gäller varje år samt vid t ex personalförändringar, ändrade arbetssätt, förutsättningar, organisatoriska förändringar, ändringar av lokaler.

Krav 

 • Arbetsgivare ska ha mål, fördelning, uppföljning och rutiner inom droger och missbruk (Drogpolicy)
 • Arbetsgivare ska ha mål, policy och rutiner inom sjuk & rehabilitering, krisstöd etc
 • Dokumenterade uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet, handlingsplan
 • En skriftlig arbetsmiljöpolicy med rutiner och mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter till chefer/arbetsledare eller andra och säkerställa kompetensen för dessa personer
 • Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och mot diskriminering inom alla de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (Dock inget krav på fullständig skriftlig dokumentation under 25 anställda). Arbetet innefattar även innan en anställning sker, dvs även arbetssökande.
 • Arbetsgivare med mellan 10-24 anställda ska skriftligt utvärdera föregående års arbete med likabehandling samt hur samverkansskyldigheten fullgjorts
 • Alla arbetsgivare ska varje år göra en lönekartläggning för att motverka diskriminering av lön och villkor pga. kön (dock inget krav på skriftlig handlingsplan under 10 anställda).
 • Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska skriftligen dokumentera hela lönekartläggningsarbetet inklusive handlingsplan för jämställda löner
 • Skriftlig rutin för arbetsmiljöarbetet och vem som gör vad
 • Beredskap och rutiner kring första hjälpen och krisstöd. Skriftliga anslag kring utrustning, ansvariga, telefonnummer etc
 • Om riskerna i arbetet är allvarliga ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas
 • Policy mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt handlingsplan och åtgärder när det uppstår.
 • Skriftliga handlingsplaner av förbättringsområden inom arbetsmiljö

Olika omfattning beroende på verksamhet och lokal

Uppföljning, på nedanstående krav, ska göras minst varje år. I enklare anläggningar kan det räcka med muntliga genomgångar. Separata regelverk finns även för hantering av explosiva ämnen.

Krav

 • Brandövning och genomgång av brandskyddet. Brandskyddet ska dokumenteras
 • Skriftlig brandinstruktion (i föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse)
 • Word 2010 med makro 7. Analysrapport för lönekartläggning - Innehåll
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Ansvarsfördelning och roller inom arbetsmiljö
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Arbetsmiljöpolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Arbetsskada - Checklista
  Varukorg 236 kr
 • Excel 2010 5. Arbetsvärdering likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Checklista för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Delegering - Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Drog- och missbrukspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro IT-Skyddsrond - Protokoll
  Varukorg 796 kr
 • Excel 2010 4. Jämförelse av lika arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 6. Jämförelse av likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 3. Jämförelse av medellön och förmåner
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid arbetsplatsolycka
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid brand
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid rån, hot och våld
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Likabehandlingspolicy
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro 2. Lönekartläggning - Checklista
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Rehabiliteringspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Returnering av arbetsmiljöuppgifter
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Riskbedömning vid organisationsförändringar
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Rutiner och information för hantering av missbruk i arbetslivet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Sjuk- och rehabiliteringsprocessen - För arbetsgivaren
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Skyddsrondsprotokoll
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro 8. Åtgärdsplan - Lönekartläggning
  Varukorg 396 kr

Varje år och vid större förändringar

Nedanstående krav gäller varje år samt vid t ex personalförändringar, ändrade arbetssätt, förutsättningar, organisatoriska förändringar, ändringar av lokaler.

Krav 

 • Anställda har en rätt att utse två ledamöter som personalrepresentanter i företagets styrelse
 • Arbetsgivare ska ha mål, fördelning, uppföljning och rutiner inom droger och missbruk (Drogpolicy)
 • Arbetsgivare ska ha mål, policy och rutiner inom sjuk & rehabilitering, krisstöd etc
 • Dokumenterade uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet, handlingsplan
 • En skriftlig arbetsmiljöpolicy med rutiner och mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Skriftlig delegering av arbetsmiljöuppgifter till chefer/arbetsledare eller andra och säkerställa kompetensen för dessa personer
 • Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och motverka diskriminering inom alla de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (Dock inget krav på fullständig skriftlig dokumentation under 25 anställda). Arbetet innefattar även innan en anställning sker, dvs även arbetssökande.
 • Arbetsgivare med fler än 25 anställda ska varje år dokumentera hela sitt likabehandlingsarbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja likabehandling. Dokumentationen innefattar utvärdering av föregående års arbete samt hur samverkansskyldigheten fullgjorts.
 • Alla arbetsgivare ska varje år göra en lönekartläggning inkl. löneanalys för att motverka diskriminering av lön och villkor pga. kön (dock inget krav på skriftlig handlingsplan under 10 anställda).
 • Arbetsgivare med fler än 10 anställda ska skriftligen dokumentera hela lönekartläggningsarbetet inklusive handlingsplan för jämställda löner
 • Skriftlig handlingsplan för jämställda löner
 • Skriftlig rutin för arbetsmiljöarbetet och vem som gör vad
 • Beredskap och rutiner kring första hjälpen och krisstöd. Skriftliga anslag kring utrustning, ansvariga, telefonnummer etc.
 • Om riskerna i arbetet är allvarliga ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas
 • Policy mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt handlingsplan och åtgärder när det uppstår.
 • Skriftliga handlingsplaner av förbättringsområden inom arbetsmiljö
 • Skriftliga riskbedömningar vid viktiga förändringar i verksamheten (ej löpande arbete)
 • Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fler än 5 anställda

Olika omfattning beroende på verksamhet och lokal

Uppföljning, på nedanstående krav, ska göras minst varje år. I enklare anläggningar kan det räcka med muntliga genomgångar. Separata regelverk finns även för hantering av explosiva ämnen.

Krav

 • Brandövning och genomgång av brandskyddet. Brandskyddet ska dokumenteras
 • Skriftlig brandinstruktion (i föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse)
 • Word 2010 med makro 7. Analysrapport för lönekartläggning - Innehåll
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Ansvarsfördelning och roller inom arbetsmiljö
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Arbetsmiljöpolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Arbetsskada - Checklista
  Varukorg 236 kr
 • Excel 2010 5. Arbetsvärdering likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Brandskyddspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Checklista för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Delegering - Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Drog- och missbrukspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro IT-Skyddsrond - Protokoll
  Varukorg 796 kr
 • Excel 2010 4. Jämförelse av lika arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 6. Jämförelse av likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 3. Jämförelse av medellön och förmåner
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid arbetsplatsolycka
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid brand
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid rån, hot och våld
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Likabehandlingspolicy
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro 2. Lönekartläggning - Checklista
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Rehabiliteringspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Returnering av arbetsmiljöuppgifter
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Riskbedömning vid organisationsförändringar
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Rutiner och information för hantering av missbruk i arbetslivet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Sjuk- och rehabiliteringsprocessen - För arbetsgivaren
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Skyddsrondsprotokoll
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro 8. Åtgärdsplan - Lönekartläggning
  Varukorg 396 kr

Varje år och vid större förändringar

Nedanstående krav gäller varje år samt vid t ex personalförändringar, ändrade arbetssätt, förutsättningar, organisatoriska förändringar, ändringar av lokaler.

Krav 

 • På större arbetsplatser ska ett särskilt vilrum inrymmas för att tillfälligt kunna ge möjlighet till vila vid akuta besvär. För mindre arbetsplatser ska det gå att ställa i ordning en tillfällig plats för vila vid behov
 • Vid arbetsställe med fler än 50 anställda ska en arbetsmiljökommitté upprättas
 • Anställda har en rätt att utse två ledamöter som personalrepresentanter i företagets styrelse
 • Arbetsgivare ska ha mål, fördelning, uppföljning och rutiner inom droger och missbruk (Drogpolicy)
 • Arbetsgivare ska ha mål, policy och rutiner inom sjuk & rehabilitering, krisstöd etc
 • Dokumenterade uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet, handlingsplan
 • En skriftlig arbetsmiljöpolicy med rutiner och mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
 • Skriftliga delegering av arbetsmiljöuppgifter till chefer/arbetsledare eller andra och säkerställa kompetensen för dessa personer
 • Skriftlig rutin för arbetsmiljöarbetet och vem som gör vad
 • Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och motverka diskriminering inom alla de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. (Dock inget krav på fullständig skriftlig dokumentation under 25 anställda). Arbetet innefattar även innan en anställning sker, dvs även arbetssökande.
 • Arbetsgivare med fler än 25 anställda ska varje år dokumentera hela sitt likabehandlingsarbete med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja likabehandling. Dokumentationen innefattar utvärdering av föregående års arbete samt hur samverkansskyldigheten fullgjorts
 • Alla arbetsgivare ska varje år göra en lönekartläggning för att motverka diskriminering av lön och villkor pga. kön (dock inget krav på skriftlig handlingsplan under 10 anställda)
 • Beredskap och rutiner kring första hjälpen och krisstöd. Skriftliga anslag kring utrustning, ansvariga, telefonnummer etc
 • Om riskerna i arbetet är allvarliga ska skriftliga instruktioner för arbetet finnas
 • Policy mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling samt handlingsplan och åtgärder när det uppstår
 • Skriftliga handlingsplaner av förbättringsområden inom arbetsmiljö
 • Skriftliga riskbedömningar vid viktiga förändringar i verksamheten (ej löpande arbete)
 • Skyddsombud ska finnas på arbetsplatser med fler än 5 anställda

Olika omfattning beroende på verksamhet och lokal

Uppföljning, på nedanstående krav, ska göras minst varje år. I enklare anläggningar kan det räcka med muntliga genomgångar. Separata regelverk finns även för hantering av explosiva ämnen.

Krav

 • Brandövning och genomgång av brandskyddet. Brandskyddet ska dokumenteras
 • Skriftlig brandinstruktion (i föreskriften anges vilka byggnader och anläggningar som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse)
 • Word 2010 med makro 7. Analysrapport för lönekartläggning - Innehåll
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Ansvarsfördelning och roller inom arbetsmiljö
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Arbetsmiljöpolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Arbetsskada - Checklista
  Varukorg 236 kr
 • Excel 2010 5. Arbetsvärdering likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Brandskyddspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Checklista för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Delegering - Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljö
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Drog- och missbrukspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro IT-Skyddsrond - Protokoll
  Varukorg 796 kr
 • Excel 2010 4. Jämförelse av lika arbete
  Varukorg 396 kr
 • Excel 2010 6. Jämförelse av likvärdigt arbete
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid arbetsplatsolycka
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid brand
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Krishantering - Handlingsplan vid rån, hot och våld
  Varukorg 796 kr
 • Excel 2010 3. Jämförelse av medellön och förmåner
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Likabehandlingspolicy
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro 2. Lönekartläggning - Checklista
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Rehabiliteringspolicy
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Returnering av arbetsmiljöuppgifter
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Riskbedömning vid organisationsförändringar
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Rutiner och information för hantering av missbruk i arbetslivet
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro Sjuk- och rehabiliteringsprocessen - För arbetsgivaren
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Skyddsrondsprotokoll
  Varukorg 796 kr
 • Word 2010 med makro 8. Åtgärdsplan - Lönekartläggning
  Varukorg 396 kr

Kassa

Steg 1 - Välj kundtyp
Steg 2 - Välj leveranssätt
Hur vill du få dina dokument levererade
 • Saknas konto, skapas ett (kostnadsfritt). Alltid tillgängligt via vår tjänst.
Steg 1 - Företags- och användaruppgifter
Företagsuppgifter
Fakturereringsadress
Kontaktuppgifter Denna person blir också administratör för kontot
Din varukorg
Alltid på Sign on
Uppgradera till abonnemang

Du får pengarna tillbaka om du uppgraderar till ett abonnemang inom 30 dagar.

Din varukorg är tom