1 st "Bas abbonemang" tillagd i varukorgen.

Guide
Guide

Att anställa personal

När rekryteringsprocessen är i mål är det viktigt att den nya medarbetaren får en så bra start som möjligt på sin anställning. Det handlar om förberedelser innan medarbetaren är på plats, introduktion under den första tiden på arbetsplatsen och uppföljningar efter viss tid som anställd.

Viktigt att tänka på och dokument för rekryteringsprocessen hittar du i Guide – Att rekrytera.

En kort version av guiden som följer har du här som Checklista vid nyanställning. Använd den och pricka av de moment som är avklarade; lämna sedan listan till HR/Lön för arkivering.

Innehållsförteckning
 1. Avtalsskrivning
 2. Befattningsbeskrivning
 3. Utse handledare/fadder
 4. Lämna intern information
 5. Ta kontakt inför första dagen
 6. Ordna arbetsplatsen
 7. Planera introduktionsprogram
 8. Boka in eventuell utbildning
 9. Första arbetsdagen
 10. Efter 1 vecka till ett par månader
 11. Efter några veckor - Första uppföljning
 12. Efter cirka tre månader - Andra uppföljning
Kategori

I god tid innan den nyanställda medarbetaren börjar sin anställning bör anställningsavtalet vara påskrivet. Enligt lagen ska en skriftlig information om villkor etc. skrivas senast en månad efter att anställningen börjat. Om anställningen är kortare än tre månader behövs inte detta.

Den skriftliga informationen, anställningsavtalet, ska innehålla följande:

 • Arbetsgivarens och arbetstagarens namn, adress
 • Tillträdesdagen
 • Arbetsplatsen
 • Tjänstetitel eller yrkesbenämning och en kortare beskrivning av arbetsuppgifterna
 • Anställningsform
 • Uppsägningstid (om det är en tillsvidareanställning)
 • Slutdatum eller andra förutsättningar för anställningen ska upphöra (Vid en tidsbegränsad anställning)
 • Provanställningen längd (vid en provanställning)
 • Lön och andra löneförmåner och när den ska betalas ut
 • Arbetstid per dag eller per vecka
 • Semesterrätten, dvs hur många semesterdagar man har rätt till
 • Vilket gällande kollektivavtal som eventuellt finns.

Utöver själva anställningsavtalet bör andra särskilda regelverk informeras om eller förberedas, såsom t.ex. policyer, regelverk, bonusavtal, tjänstebilsavtal, villkor för bisysslor, om särskilda tystnadsförbindelser eller annat är aktuellt för den nya medarbetaren.

 • Word 2010 med makro Anställningsavtal
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Anställningsavtal - Tillsvidare
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Anställningsavtal - Med inledande provanställning
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Anställningsavtal - Vikariat
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Anställningsavtal - Pensionärsanställning
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Anställningsavtal - Säsongsanställning
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Anställningsavtal - Timanställning
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Anställningsavtal - Visstid
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Anställningsavtal - Verkställande direktör
  Varukorg 796 kr
 • Word Anställningsavtal - Verkställande direktör - Rekommendationer
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Anställningsavtal - Yrkesintroduktionsanställning
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Anmälan av bisyssla
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Avtal för tjänstebil - Tjänst och privat bruk
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Bonusavtal - Tantiem
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Bonusavtal, chef och ledare
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Bonusavtal företagsbonus medarbetare
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Provisionsavtal, säljare
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Tystnadsförbindelse – Bilaga till anställningsavtal
  Varukorg 396 kr

För att vara säker på att personen ska förstå och känna till vilket arbete som ska utföras, vilket ansvar personen har etc bör befattningsbeskrivningar skrivas och lämnas över. Nedan några förslag på färdigskrivna befattningsbeskrivningar.

I de fall rekryteringen handlar om att ersätta en befintlig medarbetare kan man med fördel gå igenom befintlig befattning på nytt. Om behov finns kan man då i samband med rekryteringen passa på att ändra innehållet i tjänsten. Ibland kan det också vara bra att beakta innehållet i andra medarbetares tjänster eller befattningsbeskrivningar på avdelningen/företaget.

 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Administratör
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Controller
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Ekonomiassistent
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Försäljningschef
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - HR-ansvarig
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Informatör-Kommunikatör
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Inköpare
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Kundtjänst-Support
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Logistikansvarig
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Löneadministratör
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Marknadsförare
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Platschef
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Produktionschef
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Projektledare
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Receptionist
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Redovisningsekonom
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Servicechef
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Servicetekniker
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Säkerhetschef
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Säljare-KAM
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - VD (CEO)
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Befattningsbeskrivning - Webbredaktör
  Varukorg 396 kr

För att underlätta för både den nya medarbetaren och Företaget är det en fördel att utse – och vidtala – en särskilt utvald handledare eller fadder. I vissa verksamheter kan det vara nödvändigt, exempelvis för att sätta in medarbetaren i arbetet, lagstiftning, ledningssystem eller andra regleringar för verksamheten. I andra verksamheter är det bara praktiskt att utse en kollega till fadder/handledare som personen kan vända sig till med frågor om företaget, organisationen, rutiner etc. Dock kan frågor om anställningsvillkor, lön etc. fortfarande behöva besvaras av närmaste chef eller HR/Lön.

Tala i förväg igenom med den utsedda handledaren/faddern om vad uppdraget innebär och vilka frågor som vederbörande ska svara för gentemot den nya medarbetaren.

Innan medarbetaren kommer till sin första arbetsdag är det viktigt att hennes eller hans närmaste chef informerar om detta till övriga inom verksamheten, förslagsvis de närmaste kollegorna, men lämpligtvis också till övriga avdelningen och företaget. Närmaste chef informerar att en ny person har anställts och vilka arbetsuppgifter hon eller han ska ha. I större företag kan informationen exempelvis ges på intranätet.

Före den första arbetsdagen är det inte bara trevligt att närmaste chef tar kontakt med den nyanställde. Det är dessutom ytterligare ett tillfälle att hälsa välkommen och säkerställa dag och tidpunkt att påbörja hennes eller hans första arbetsdag.

Att medarbetaren har en fungerande arbetsplats från första dagen är inte bara trevligt utan också seriöst och för det mesta helt avgörande för att arbetet ska kunna påbörjas. Det är också viktigt att få lära sig och komma igång med vissa rutiner så snart som möjligt. Företaget eller medarbetaren kan också ha specifika egna behov. Se vidare "Checklista vid nyanställning" för att checka av aktiviteterna.

Närmaste chef, med eller utan bidrag från nyckelmedarbetare, bör planera ett program för medarbetarens introduktion och första tid i företaget. Programmet ska innefatta inblick i organisationen, verksamhet, rutiner och arbetsuppgifter etc. Det ska också utformas med utgångspunkt från medarbetarens plats i organisationen och arbetsuppgifter.

 • Word 2010 med makro Introduktionsprogram för nyanställda
  Varukorg 396 kr
 • Word 2010 med makro Introduktionsschema för nyanställda
  Varukorg 236 kr

I samband med att planering av introduktion planeras kan närmaste chef upptäcka att medarbetaren kan behöva någon slags utbildning. Det kan handla om interna utbildningar, exempelvis i företags olika datasystem, eller utbildningar för ett specifikt kompetensbehov.

Ordna välkomstblomma till första dagen

Lite extra välkommen känner sig medarbetare som välkomnas av en blomma på sin arbetsplats den första dagen.

Ta emot den nya medarbetaren

Lämplig person, chef/fadder/handledare eller dylikt, möter upp den nya medarbetaren redan i receptionen den första arbetsdagen, eller i övrigt på en lämplig plats. Gör en rundvandring i lokalerna och låt den nya medarbetaren hälsa och presentera sig; börja med de närmaste medarbetarna och vänta kanske med övriga till efter lunch. Det kan ju vara många att hälsa på!

Observera att allt nedan – presentation, rundvandring, ordna vissa dokument och information om rutiner – kan bli lite mycket under den första arbetsdagen. Försök – om möjligt – att sprida ut detta under de första dagarna medarbetaren är på plats. Det som följer är förslag till ordningsföljd.

Vid rundvandringen är det viktigt att också visa plats för:

 • Brandskyddsutrustning
 • Första förbandslådor
 • Kontorsmaterial
 • Kopiator
 • Kök
 • Skrivare
 • Toaletter
 • Utrymningsvägar

Informera om

Efter rundvandringen kan det passa att lämna information om följande:

 • Ansvarsfördelning mellan kollegor
 • Arbetstider och raster
 • Arbetsuppgifter
 • Avdelnings- och arbetsrutiner
 • Intranät och annan interninformation
 • Organisationsplan
 • Personalhandbok
 • Policyer som gäller för anställningen
 • Skyddsombud och fackliga ombud
 • Tidpunkter för möte

Dokument och anmälningar

HR/Lön behöver samla vissa personaluppgifter om medarbetare. Be medarbetaren fylla i en blankett för löneuppgifter och skattsedel; lämna sedan denna till HR/Lön. Använd t.ex. "Personaluppgifter vid nyanställning".

Hos HR/Lön anmäler sig också medarbetaren till de försäkringar som anställningen omfattar och – om sådan finns – till Företagshälsovården.

Sedan är det dags för medarbetaren att hämta och kvittera ut passerkort eller nyckel eller både och i receptionen. "Kvittens nyckel – passerkort (mall)".

Informera om introduktionsprogrammet

Det ovan beskrivna är inte det egentliga introduktionsprogrammet, det som ska handla om arbetsuppgifter, befogenheter, rapporteringsvägar etc. Lämpligt är ändå att den första anställningsdagen informera om introduktionsprogrammet, eller genomgången.

Ett introduktionsprogram bör påbörjas mellan första veckan till ett par månader efter att medarbetaren börjat arbeta. Syftet med ett introduktionsprogram är att den nya medarbetaren ska få en snabbare förståelse och kunskap om företaget för att bättre komma in i arbetet. Det är också viktigt att ge den nyanställde en positiv grund och attityd till företaget så att hon eller han vill vara kvar och utvecklas i företaget.

Målet med introduktionen är att den nya medarbetaren ska:

 • Få sina förväntningar infriade
 • Förstå sitt uppdrag i helheten
 • Känna sig välkommen och betydelsefull för företaget
 • Känna tillhörighet med arbetsgruppen och kan identifiera sig med företaget
 • Uppnå goda arbetsresultat på kort tid

Med fördel delas introduktionsprogrammet in i tre olika block:

 1. Om företaget
 2. Om gruppen/avdelningen/arbetsrollen
 3. Administrativ och praktisk information, rutiner och regelverk

Använd checklistan "Introduktionsprogram för nyanställda".

 • Word 2010 med makro Introduktionsprogram för nyanställda
  Varukorg 396 kr

Några veckor efter anställningen påbörjats är det viktigt att närmaste chef kontaktar medarbetaren. Sätt av tid för ett möte och ställ öppna frågor om hur medarbetaren upplever att det går och fungerar i arbetet och på arbetsplatsen. Låt henne eller honom ställa frågor och säkerställ att medarbetaren fått den introduktion som behövs. Om något saknas – diskutera vad som ytterligare skulle behövas.

Efter cirka tre månader är det bra att närmaste chef tar ett nytt möte med medarbetaren. Ställ frågor om hur det går, om medarbetaren kommit in i sitt arbete och funnit sig tillrätta med arbetsuppgifter och kollegor. Dessa samtal kan också ge värdefull information för upplägg av introduktionsprogram för senare anställda.

Återlämna checklista

När hela introduktionsprogrammet är avslutat och närmaste chef gjort uppföljande samtal med medarbetaren återlämnas checklistan till HR/Lön för arkivering.

Kassa

Steg 1 - Välj kundtyp
Steg 2 - Välj leveranssätt
Hur vill du få dina dokument levererade
 • Saknas konto, skapas ett (kostnadsfritt). Alltid tillgängligt via vår tjänst.
Steg 1 - Företags- och användaruppgifter
Företagsuppgifter
Fakturereringsadress
Kontaktuppgifter Denna person blir också administratör för kontot
Din varukorg
Alltid på Sign on
Uppgradera till abonnemang

Du får pengarna tillbaka om du uppgraderar till ett abonnemang inom 30 dagar.

Din varukorg är tom