1 st "Bas abbonemang" tillagd i varukorgen.

Utbildning
Utbildning

Företagskultur – inkluderande och effektivt

Roger har utöver gedigna teoretiska kunskaper många års praktisk erfarenhet av personalfrågor både som facklig företrädare, ombudsman och arbetsgivare. Han har folkhögskollärarexamen och mer än elva års erfarenhet att hålla kurser inom arbetsrätt, ledarskap, organisationsutveckling, samhällsekonomi, retorik, lönebildning mm. Bland annat har han hållit arbetsrättsutbildningar med LO/TCO-rättsskydd för ombudsmän. Roger har utformat och genomfört personalutbildningar åt olika organisationer, genomfört projekt inom ledarskaps- och organisationsutveckling. Roger är entusiasmerande och pedagogisk. Han är mån om att involvera deltagarna under utbildningarna.

Alla organisationer har en kultur som påverkar alla i organisationen men även andras bild av organisationen. Den rådande kulturen kan vara medvetet utarbetad eller finnas där omedvetet och påverka ert varumärke.

Varför är det viktigt
Med en god företagskultur förebyggs kränkande särbehandling, mobbning och diskriminering. Genom att aktivt forma företagskulturen kan du attrahera fler att söka sig till er, en viktig del i Employer branding. En väl fungerande arbetsplats skapar ökad motivation och är mer effektiv.

Varför ska jag delta?
Kursen syftar till att ge dig verktyg för att forma en god, attraktiv företagskultur, fri från diskriminering, mobbning och kränkande särbehandling. Kursen syftar till att du ska bidra till att göra företaget mer inkluderande och ta tillvara varje medarbetares styrkor.

Vad lär jag mig?
Utbildningens mål är att varje deltagare efter kursen ska:

  • Förstå företagskulturen på sin arbetsplats
  • Kunna konkretisera de värden ni vill ska forma företagskulturen
  • Kunna omsätta värderingar till rätt beteende
  • Kunna upptäcka när härskartekniker används, ex förlöjligande, osynliggörande
  • Kunna vara normkritisk
  • Veta hur du ska agera för att vara mer inkluderande
  • Förstå hur du kan bidra till ökad trivsel och motivation

Hur lär jag mig?
Inkluderande föreläsning där dialog med deltagarna är väsentligt. Små grupparbeten där du får resonera med andra deltagare om nuvarande kultur och forma tankar om det önskvärda. Under perioden till dag två får du i uppgift att reflektera över hur ni bemöter varandra och försöka praktisera önskvärda beteenden.

Hur lång tid bör jag avsätta?
Utbildningen är två hela dagar med en period mellan för att praktisera det önskvärda med start kl 09:00 och avslut 16:30. Frukost, lunch och fika på för- och eftermiddag ingår i kursen.

Kursledare
Vi har pedagogiska, kunniga och inspirerande kursledare med egna praktiska erfarenheter inom sina ämnesområden.

Kassa

Steg 1 - Välj kundtyp
Steg 2 - Välj leveranssätt
Hur vill du få dina dokument levererade
  • Saknas konto, skapas ett (kostnadsfritt). Alltid tillgängligt via vår tjänst.
Steg 1 - Företags- och användaruppgifter
Företagsuppgifter
Fakturereringsadress
Kontaktuppgifter Denna person blir också administratör för kontot
Din varukorg
Alltid på Sign on
Uppgradera till abonnemang

Du får pengarna tillbaka om du uppgraderar till ett abonnemang inom 30 dagar.

Din varukorg är tom