1 st "Bas abbonemang" tillagd i varukorgen.

Utbildning
Utbildning

De nya bestämmelserna i LAS

I denna kurs går vi igenom de ändringar och nya bestämmelser som träder i kraft från den 1 oktober 2022.

Kursföreläsare

Patrik Fallberg är advokat och driver Advokatfirman Fallberg AB.

Patrik biträder svenska arbetsgivarklienter i Sverige med arbetsrätt och övriga affärsjuridiska frågor. Patrik biträder även utländska klienter avseende de bolag de äger och driver i Sverige och har samarbete med advokater i bl a Belgien, Nederländerna, Danmark, Norge och Finland.

Erbjuder rådgivning, utredningar, biträde vid förhandlingar, biträde vid processer inför domstol och skiljenämnder, håller utbildningar, författar artiklar mm.

Innehåll

Kursen innehåller ändringarna i LAS vilket bl.a. innebär:

  • uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl
  • möjligheterna att avvika från LAS genom kollektivavtal ökar
  • alla arbetsgivare, utan begränsning på storlek, får undanta tre arbetstagare från turordningen vid arbetsbrist
  • en anställning ska inte bestå vid tvist
  • det införs turordning och omställningstid vid omreglering till lägre sysselsättningsgrad
  • anställningsavtal föreslås gälla på heltid om inget annat avtalas
  • särskild visstidsanställning ersätter allmän visstidsanställning

Målsättning

Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om ändringarna i LAS som träder ikraft den 1 oktober 2022.

Målgrupp

HR-chefer och andra befattningshavare med personalansvar.

Kassa

Välj kundtyp
Välj leveranssätt
Hur vill du få din leverans?
  • Saknas konto, skapas ett (kostnadsfritt). Alltid tillgängligt via vår tjänst.
Företags- och användaruppgifter
Företagsuppgifter
Faktureringssätt
Kontaktuppgifter Denna person blir också administratör för kontot
Din varukorg
Alltid på Sign on
Uppgradera till abonnemang

Du får pengarna tillbaka om du uppgraderar till ett abonnemang inom 30 dagar.

Din varukorg är tom