Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Aktuella utbildningar

Sign On erbjuder kurser inom HR, juridik och säkerhet för er som behöver fördjupa er kunskap, effektivisera er dagliga verksamhet och lättare kunna följa gällande lagar och förordningar.

Om du är intresserad av att få dessa utbildningar anpassade för din verksamhet kan du kontakta oss här: utbildning@signon.se.


 • 2018-10-15 - Arbetsmiljöutbildning (Ulla Kylhed Reuterdahl)

  Utbildning i grundläggande arbetsmiljö där du får lära dig mer om hur arbetsmiljöarbetet ska gå till i praktiken och vad ansvaret enligt lagar och regler innebär. Hur skapas en god arbetsmiljö som främjar hälsa och genom det bidrar till verksamhetsutvecklingen? Utbildningen ger också grunderna för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete från teori till praktik. Stort fokus ligger på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön enligt den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket.

  Utbildningen ger kunskaper inom:

  • Grundläggande krav enligt lagar, föreskrifter och avtal som påverkar arbetsmiljön
  • Roller, ansvar och samverkan
  • Hur man praktiskt arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet, inkl. riskbedömning
  • Hur man förebygger och hanterar risker såsom arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling
  • Att förebygga och hantera arbetsrelaterad stress
  • Att arbeta hälsofrämjande
  • Förstå kopplingen mellan arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi

  Utbildningen är handlingsinriktad där teori varvas med dialog, diskussion och inslag av verkliga exempel. Detta underlättar för att se hur man kan använda lagar och arbetsmiljöverkets föreskrifter i praktiken och förstå vilka faktorer som skapar en välmående och frisk arbetsplats.

  Inga förkunskaper krävs.

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2018-09-21 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBMJO04
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch samt kaffe med tilltugg.
  Målgrupp: Chefer, HR-personal och skyddsombud
  Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2018-10-15, kl. 09.00-16.00
  Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2018-10-16 - MBL – Hur du hanterar medbestämmandet (Roger Svalhede)

  Medbestämmandelagen är den övergripande lagen inom arbetsrätten. Där regleras bland annat föreningsfrihet, förhandlingsrätten och hur processer ska drivas. Den reglerar hur mycket inflytande i företagen som de anställda har rätt till.

  Lagstiftaren menar att arbetstagarnas medbestämmande ska vara en naturlig del i företagens beslutsprocesser. Hur blir den det? När är det dags att påkalla förhandling? Vad behöver vi förhandla om och med vem? Vi går igenom hela processen från information till förhandling och slutligt avgörande i Arbetsdomstolen.

  Syfte
  Syftet med den här utbildningen är att du som kursdeltagare ska lära dig hur du kan arbeta med MBL i praktiken.

  Utbildningens mål är att deltagarna efter utbildningen ska veta:

  • När information ska delges fackföreningarna
  • När förhandling ska påkallas
  • Vad en förhandlingsframställan bör innehålla
  • Vad ett förhandlingsprotokoll bör innehålla
  • Vilka frågor som ska förhandlas
  • Hur förhandlingsprocessen går till
  • Vad ni kan göra om ni inte blir överens
  • Vilka blir påföljderna om du inte uppfyller lagens krav

  Hur når vi kursens mål?
  Vi kommer att gå igenom några vanligt förekommande ärenden och följa hela processen så du vet hur du bör agera. Ex vid uppsägning, omorganisation och anlitande av entreprenör. Vi utgår ifrån lagstiftarens syfte med lagen och hur Arbetsdomstolen tolkat lagen.

  Dina frågor är inte bara välkomna utan en förutsättning för lärande. Dela med dig av dina erfarenheter. Vi kör ingen kurs med fler än 20 deltagare för att lämna utrymme till alla att ställa frågor och vara delaktiga. Vi går igenom dokument och mallar som du kan använda som stöd i ditt arbete.

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2018-09-25 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBMBL01
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch samt kaffe med tilltugg.
  Målgrupp: Främst riktar sig kursen till dig som arbetar med personalfrågor, företräder arbetsgivaren gentemot fackföreningen eller är facklig företrädare
  Föreläsare: Roger Svalhede

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2018-10-16, kl. 09.00-16.00
  Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2018-10-17 - Kurs i arbetsrätt – Från anställning till uppsägning och avsked (Patrik Fallberg)

  Upplägget följer förloppet i en anställning, från rekrytering, pågående anställning till att anställningen avslutas.

  • Introduktion till arbetsrätten – vad som är typiskt för arbetsrätten, skyddslagstiftning, tvingande och dispositiv lag, lag och kollektivavtal mm
  • När arbetsrätten gäller
  • Vad som gäller juridiskt vid rekryteringar
  • Hur anställningsavtal skall ingås, vad anställningsavtalet skall innehålla, varifrån anställningsavtalet får sitt innehåll mm
  • Rättigheter och skyldigheter under pågående anställning
  • Uppsägningar och avskedande samt andra sätt att avsluta anställningar

  Inriktning
  Kursen är i seminarieform och kursledare kommer att levandegöra arbetsrätten genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall.

  Målsättning
  Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och kollektivavtal, tvingande och dispositiv lag, sanktioner, preskription samt vanliga arbetsrättsliga lagar.

  Genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall skall deltagarna lära sig vad en arbetsgivare skall tänka på vid anställningar samt vid uppsägningar p g a arbetsbrist samt de vanligaste lagar som arbetsgivare måste känna till för att kunna agera rättsenligt under pågående anställning. 

  Efter genomgången kurs är målsättningen att kursdeltagarna i sin yrkesutövning skall kunna identifiera risker i tillräckligt hög grad för att undvika tvister, tillförsäkra goda relationer med sina anställda samt för att undvika ekonomiska förluster och i vart fall veta när jurist bör konsulteras.

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2018-09-26 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBRAT03
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch samt kaffe med tilltugg.
  Målgrupp: VD, styrelser, HR-chefer och andra med personalansvar, företrädare i mindre företag som inte har tillgång till egen arbetsrättsexpertis
  Föreläsare: Patrik Fallberg

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2018-10-17, kl. 09.00-16.00
  Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2018-11-05 - GDPR – Hur vi skyddar information (Torbjörn Ericsson)

  Utbildningens syfte är att du som deltagare ska förstå Dataskyddsförordningens krav på skydd av information och erövra kunskaper om informationssäkerhet.

  Varför bör du gå den här utbildningen
  Dataskyddsförordningen ställer krav på hur företag ska hantera personuppgifter och att du ska dokumentera hur du gör det. Det jobbet har ni säkert kommit en bra bit på väg med. Det ställs också krav på att du skyddar informationen. Där tycks kunskapsnivån generellt vara lägre. På den här kursen går vi igenom vilka krav som ställs på att skydda information och hur du kan uppfylla kraven.

  Mål
  Utbildningens mål är att du som deltagare ska ha svar på följande frågor:

  • Vilka hot finns mot att vår information ska förstöras eller hamna i orätta händer?
  • Vilka krav ställer Dataskyddsförordningen på skydd av information?
  • Hur kan vi förvara information på ett säkert sätt?
  • Hur kan vi dela med oss av information på ett säkert sätt?
  • Hur kan vi utveckla rutiner för bättre informationssäkerhet?

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2018-10-22 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: GDPRUTB01
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch samt kaffe med tilltugg.
  Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen (ex. personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud) och andra som känner att de behöver förbättra sina kunskaper om grundläggande informationssäkerhet.
  Föreläsare: Torbjörn Ericsson

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2018-11-05, kl. 09.00-16.00
  Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2018-11-06 - IT-säkerhet – Inte bara antivirus (Torbjörn Ericsson)

  Den här utbildningens syfte är att du ska erövra kunskaper om IT-säkerhet, att du efter utbildningen ska veta hur du kan skydda din digitala information och kan bidra till en bättre IT-säkerhetskultur.  

  Varför du bör gå den här utbildningen
  Informationsteknik (IT) använder du sannolikt till att kommunicera, lagra information, förädla och styra processer. Du använder kanske laptop, mobil och surfplatta som arbetsredskap. Du är förmodligen som de flesta andra helt beroende av den information du har lagrad till det mesta av företagets verksamhet. Du har ett otal lösenord men har du skyddat din information tillräckligt?

  Virus, trojaner, ransomeware och andra skadliga koder/program ökar snabbt i antal, framförallt till Android och Mac. För några tusenlappar kan vem som helst köpa program som tar sig förbi dina lösenord och ger tillgång till din information. Det största hotet kan ändå vara en mindre god IT-säkerhetskultur i företaget. Hur är er IT-säkerhet?

  Var och en behöver försäkra sig om att informationen är korrekt och inte manipulerad. Att informationen är skyddad från obehöriga och att det går att spåra hur informationen spridits. Du vill försäkra dig om att ha tillgång till informationen där du behöver den och när du behöver den.

  Mål
  Utbildningens mål är att deltagarna efter utbildningen:

  • Vet vilka externa hot som finns mot företagets information
  • Vet vilka skydd som finns för att minimera riskerna utifrån
  • Förstår hur säkerhetskulturen på företaget påverkar säkerheten
  • Kan initiera ett arbete för en bättre IT-säkerhetskultur i företaget

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2018-10-23 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ITSAKER01
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch samt kaffe med tilltugg.
  Målgrupp: Utbildningen är en introduktion till IT-säkerhet. Du behöver inte ha några förkunskaper om IT-säkerhet. Kanske har du precis fått ansvar för IT-säkerheten på företaget, arbetar med företagets säkerhetskultur eller känner dig nyfiken på IT-säkerhet.
  Föreläsare: Torbjörn Ericsson

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2018-11-06, kl. 09.00-16.00
  Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2018-11-07 - Psykosocial arbetsmiljö och rehabilitering (Ulla Kylhed Reuterdahl)

  De psykosociala arbetsmiljöproblemen tillhör de tuffaste utmaningarna i arbetslivet och samhället idag. Det är både individer och arbetsgivare som drabbas hårt när medarbetare drabbas av psykisk ohälsa. Alla måste vi bidra för att vända den uppåtgående trenden.

  Denna utbildning syftar till att belysa och ge kunskap om hur arbetsgivare kan arbeta förebyggande med dessa frågor genom konkreta metoder och verktyg som gör det enklare att hantera i praktiken. Vi går också igenom sjuk- och rehabiliteringsprocesser att ta hand om drabbade medarbetare när skada, sjukdom eller ohälsa väl inträffat.

  Vi belyser vad lagstiftningen kräver inom detta område. Vi kommer gå igenom kraven i den nya föreskriften AFS 2015:4 om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö som började gälla från 31 mars 2016, samt de nya reglerna om plan för återgång i arbete som började gälla från 1 juli 2018.

  Innehåll

  • Hur ser verkligheten ut kring psykosociala arbetsmiljön idag?
  • Lagar och regler inom psykosocial arbetsmiljö:
   - Föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö
   - Hur ska man kartlägga och riskbedöma psykosociala frågor enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)? Vilka fungerande metoder kan användas?
  • Sjukdom och rehabilitering:
   - Arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbetsanpassning och rehabilitering
   - Regler, kostnader och bra konkreta rutiner inom sjuk- och rehabilitering inkl. nya krav om plan för återgång i arbetet sedan 1 juli 2018
  • Hur arbetsmiljöarbetet bör organiseras på ett bra sätt: roller, ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i hela organisationen
  • Hur arbetsgivaren bäst förebygger och hanterar:
   - Stress och framgångsrik stresshantering
   - Kränkande särbehandling och diskriminering
   - Konflikter
   - Missbruk
  • Vilka faktorer skapar välmående och friska arbetsplatser?

  Utbildningen är handlingsinriktad där teori varvas med dialog, diskussioner och inslag av verkliga exempel för att lättare förstå lagstiftningens intentioner och hur man praktiskt arbetar med frågorna.

  Inga tidigare förkunskaper krävs.

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2018-10-17 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBMJO10
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
  Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
  Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2018-11-07, kl. 09.00-16.00
  Plats: Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2018-11-12 - Arbetsmiljöutbildning (Ulla Kylhed Reuterdahl)

  Utbildning i grundläggande arbetsmiljö där du får lära dig mer om hur arbetsmiljöarbetet ska gå till i praktiken och vad ansvaret enligt lagar och regler innebär. Hur skapas en god arbetsmiljö som främjar hälsa och genom det bidrar till verksamhetsutvecklingen? Utbildningen ger också grunderna för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete från teori till praktik. Stort fokus ligger på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön enligt den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket.

  Utbildningen ger kunskaper inom:

  • Grundläggande krav enligt lagar, föreskrifter och avtal som påverkar arbetsmiljön
  • Roller, ansvar och samverkan
  • Hur man praktiskt arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet, inkl. riskbedömning
  • Hur man förebygger och hanterar risker såsom arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling
  • Att förebygga och hantera arbetsrelaterad stress
  • Att arbeta hälsofrämjande
  • Förstå kopplingen mellan arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi

  Utbildningen är handlingsinriktad där teori varvas med dialog, diskussion och inslag av verkliga exempel. Detta underlättar för att se hur man kan använda lagar och arbetsmiljöverkets föreskrifter i praktiken och förstå vilka faktorer som skapar en välmående och frisk arbetsplats.

  Inga förkunskaper krävs.

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2018-10-26 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBMJO05
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch samt kaffe med tilltugg.
  Målgrupp: Chefer, HR-personal och skyddsombud
  Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2018-11-12, kl. 09.00-16.00
  Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2018-11-13 - MBL – Hur du hanterar medbestämmandet (Roger Svalhede)

  Medbestämmandelagen är den övergripande lagen inom arbetsrätten. Där regleras bland annat föreningsfrihet, förhandlingsrätten och hur processer ska drivas. Den reglerar hur mycket inflytande i företagen som de anställda har rätt till.

  Lagstiftaren menar att arbetstagarnas medbestämmande ska vara en naturlig del i företagens beslutsprocesser. Hur blir den det? När är det dags att påkalla förhandling? Vad behöver vi förhandla om och med vem? Vi går igenom hela processen från information till förhandling och slutligt avgörande i Arbetsdomstolen.

  Syfte
  Syftet med den här utbildningen är att du som kursdeltagare ska lära dig hur du kan arbeta med MBL i praktiken.

  Utbildningens mål är att deltagarna efter utbildningen ska veta:

  • När information ska delges fackföreningarna
  • När förhandling ska påkallas
  • Vad en förhandlingsframställan bör innehålla
  • Vad ett förhandlingsprotokoll bör innehålla
  • Vilka frågor som ska förhandlas
  • Hur förhandlingsprocessen går till
  • Vad ni kan göra om ni inte blir överens
  • Vilka blir påföljderna om du inte uppfyller lagens krav

  Hur når vi kursens mål?
  Vi kommer att gå igenom några vanligt förekommande ärenden och följa hela processen så du vet hur du bör agera. Ex vid uppsägning, omorganisation och anlitande av entreprenör. Vi utgår ifrån lagstiftarens syfte med lagen och hur Arbetsdomstolen tolkat lagen.

  Dina frågor är inte bara välkomna utan en förutsättning för lärande. Dela med dig av dina erfarenheter. Vi kör ingen kurs med fler än 20 deltagare för att lämna utrymme till alla att ställa frågor och vara delaktiga. Vi går igenom dokument och mallar som du kan använda som stöd i ditt arbete.

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2018-10-23 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBMBL02
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch samt kaffe med tilltugg.
  Målgrupp: Främst riktar sig kursen till dig som arbetar med personalfrågor, företräder arbetsgivaren gentemot fackföreningen eller är facklig företrädare
  Föreläsare: Roger Svalhede

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2018-11-13, kl. 09.00-16.00
  Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2018-11-14 - Krångliga arbetstagare (Patrik Fallberg)

  En kurs om vad som gäller under pågående anställning, vad som gäller vid avslutande av anställningar samt hur du kan finna praktiska lösningar på krångliga anställda.

  Hantering av krångliga anställda under pågående anställning

  1. Arbetsgivarens rätt att ensidigt besluta om arbetstagarens arbetsuppgifter m.m.
  2. Arbetstagarens arbetsskyldighet
  3. Arbetstagarens möjligheter att rättsligt pröva arbetsgivarens beslut om omplaceringar m.m.
  4. Arbetstagarsidans tolkningsföreträden i tvister om arbetsskyldighet
  5. Praktiska råd om hur krångliga arbetstagare kan hanteras under pågående anställning

  Uppsägning av krångliga arbetstagare

  1. Allmänt om uppsägningar och avskedande
  2. Uppsägningar pga. personliga skäl
  3. Avskedande
  4. Uppsägningar pga. arbetsbrist
  5. Praktiska råd om hur du som arbetsgivare kan avsluta krångliga arbetstagares anställningar

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2018-10-24 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBRAT04
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch samt kaffe med tilltugg.
  Målgrupp: VD, styrelser, HR-chefer och andra med personalansvar, företrädare i mindre företag som inte har tillgång till egen arbetsrättsexpertis.
  Föreläsare: Patrik Fallberg

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2018-11-14, kl. 09.00-16.00
  Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2018-12-12 - Kurs i arbetsrätt – Från anställning till uppsägning och avsked (Patrik Fallberg)

  Upplägget följer förloppet i en anställning, från rekrytering, pågående anställning till att anställningen avslutas.

  • Introduktion till arbetsrätten – vad som är typiskt för arbetsrätten, skyddslagstiftning, tvingande och dispositiv lag, lag och kollektivavtal mm
  • När arbetsrätten gäller
  • Vad som gäller juridiskt vid rekryteringar
  • Hur anställningsavtal skall ingås, vad anställningsavtalet skall innehålla, varifrån anställningsavtalet får sitt innehåll mm
  • Rättigheter och skyldigheter under pågående anställning
  • Uppsägningar och avskedande samt andra sätt att avsluta anställningar

  Inriktning
  Kursen är i seminarieform och kursledare kommer att levandegöra arbetsrätten genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall.

  Målsättning
  Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och kollektivavtal, tvingande och dispositiv lag, sanktioner, preskription samt vanliga arbetsrättsliga lagar.

  Genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall skall deltagarna lära sig vad en arbetsgivare skall tänka på vid anställningar samt vid uppsägningar p g a arbetsbrist samt de vanligaste lagar som arbetsgivare måste känna till för att kunna agera rättsenligt under pågående anställning. 

  Efter genomgången kurs är målsättningen att kursdeltagarna i sin yrkesutövning skall kunna identifiera risker i tillräckligt hög grad för att undvika tvister, tillförsäkra goda relationer med sina anställda samt för att undvika ekonomiska förluster och i vart fall veta när jurist bör konsulteras.

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2018-11-21 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBRAT05
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch samt kaffe med tilltugg.
  Målgrupp: VD, styrelser, HR-chefer och andra med personalansvar, företrädare i mindre företag som inte har tillgång till egen arbetsrättsexpertis
  Föreläsare: Patrik Fallberg

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2018-12-12, kl. 09.00-16.00
  Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2019-01-30 - Psykosocial arbetsmiljö och rehabilitering (Ulla Kylhed Reuterdahl)

  De psykosociala arbetsmiljöproblemen tillhör de tuffaste utmaningarna i arbetslivet och samhället idag. Det är både individer och arbetsgivare som drabbas hårt när medarbetare drabbas av psykisk ohälsa. Alla måste vi bidra för att vända den uppåtgående trenden.

  Denna utbildning syftar till att belysa och ge kunskap om hur arbetsgivare kan arbeta förebyggande med dessa frågor genom konkreta metoder och verktyg som gör det enklare att hantera i praktiken. Vi går också igenom sjuk- och rehabiliteringsprocesser att ta hand om drabbade medarbetare när skada, sjukdom eller ohälsa väl inträffat.

  Vi belyser vad lagstiftningen kräver inom detta område. Vi kommer gå igenom kraven i den nya föreskriften AFS 2015:4 om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö som började gälla från 31 mars 2016, samt de nya reglerna om plan för återgång i arbete som började gälla från 1 juli 2018.

  Innehåll

  • Hur ser verkligheten ut kring psykosociala arbetsmiljön idag?
  • Lagar och regler inom psykosocial arbetsmiljö:
   - Föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö
   - Hur ska man kartlägga och riskbedöma psykosociala frågor enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)? Vilka fungerande metoder kan användas?
  • Sjukdom och rehabilitering:
   - Arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbetsanpassning och rehabilitering
   - Regler, kostnader och bra konkreta rutiner inom sjuk- och rehabilitering inkl. nya krav om plan för återgång i arbetet sedan 1 juli 2018
  • Hur arbetsmiljöarbetet bör organiseras på ett bra sätt: roller, ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i hela organisationen
  • Hur arbetsgivaren bäst förebygger och hanterar:
   - Stress och framgångsrik stresshantering
   - Kränkande särbehandling och diskriminering
   - Konflikter
   - Missbruk
  • Vilka faktorer skapar välmående och friska arbetsplatser?

  Utbildningen är handlingsinriktad där teori varvas med dialog, diskussioner och inslag av verkliga exempel för att lättare förstå lagstiftningens intentioner och hur man praktiskt arbetar med frågorna.

  Inga tidigare förkunskaper krävs.

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2019-01-09 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBMJO11
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
  Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
  Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2019-01-30, kl. 09.00-16.00
  Plats: Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2019-02-13 - Krångliga arbetstagare (Patrik Fallberg)

  En kurs om vad som gäller under pågående anställning, vad som gäller vid avslutande av anställningar samt hur du kan finna praktiska lösningar på krångliga anställda.

  Hantering av krångliga anställda under pågående anställning

  1. Arbetsgivarens rätt att ensidigt besluta om arbetstagarens arbetsuppgifter m.m.
  2. Arbetstagarens arbetsskyldighet
  3. Arbetstagarens möjligheter att rättsligt pröva arbetsgivarens beslut om omplaceringar m.m.
  4. Arbetstagarsidans tolkningsföreträden i tvister om arbetsskyldighet
  5. Praktiska råd om hur krångliga arbetstagare kan hanteras under pågående anställning

  Uppsägning av krångliga arbetstagare

  1. Allmänt om uppsägningar och avskedande
  2. Uppsägningar pga. personliga skäl
  3. Avskedande
  4. Uppsägningar pga. arbetsbrist
  5. Praktiska råd om hur du som arbetsgivare kan avsluta krångliga arbetstagares anställningar

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2019-01-23 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBRAT06
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch samt kaffe med tilltugg.
  Målgrupp: VD, styrelser, HR-chefer och andra med personalansvar, företrädare i mindre företag som inte har tillgång till egen arbetsrättsexpertis.
  Föreläsare: Patrik Fallberg

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2019-02-13, kl. 09.00-16.00
  Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2019-02-14 - Psykosocial arbetsmiljö och rehabilitering (Ulla Kylhed Reuterdahl)

  De psykosociala arbetsmiljöproblemen tillhör de tuffaste utmaningarna i arbetslivet och samhället idag. Det är både individer och arbetsgivare som drabbas hårt när medarbetare drabbas av psykisk ohälsa. Alla måste vi bidra för att vända den uppåtgående trenden.

  Denna utbildning syftar till att belysa och ge kunskap om hur arbetsgivare kan arbeta förebyggande med dessa frågor genom konkreta metoder och verktyg som gör det enklare att hantera i praktiken. Vi går också igenom sjuk- och rehabiliteringsprocesser att ta hand om drabbade medarbetare när skada, sjukdom eller ohälsa väl inträffat.

  Vi belyser vad lagstiftningen kräver inom detta område. Vi kommer gå igenom kraven i den nya föreskriften AFS 2015:4 om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö som började gälla från 31 mars 2016, samt de nya reglerna om plan för återgång i arbete som började gälla från 1 juli 2018.

  Innehåll

  • Hur ser verkligheten ut kring psykosociala arbetsmiljön idag?
  • Lagar och regler inom psykosocial arbetsmiljö:
   - Föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö
   - Hur ska man kartlägga och riskbedöma psykosociala frågor enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)? Vilka fungerande metoder kan användas?
  • Sjukdom och rehabilitering:
   - Arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbetsanpassning och rehabilitering
   - Regler, kostnader och bra konkreta rutiner inom sjuk- och rehabilitering inkl. nya krav om plan för återgång i arbetet sedan 1 juli 2018
  • Hur arbetsmiljöarbetet bör organiseras på ett bra sätt: roller, ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter i hela organisationen
  • Hur arbetsgivaren bäst förebygger och hanterar:
   - Stress och framgångsrik stresshantering
   - Kränkande särbehandling och diskriminering
   - Konflikter
   - Missbruk
  • Vilka faktorer skapar välmående och friska arbetsplatser?

  Utbildningen är handlingsinriktad där teori varvas med dialog, diskussioner och inslag av verkliga exempel för att lättare förstå lagstiftningens intentioner och hur man praktiskt arbetar med frågorna.

  Inga tidigare förkunskaper krävs.

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2019-01-24 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBMJO12
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch, kaffe samt en fri konsultationstimme.
  Målgrupp: Personer i mindre företag som inte är experter på arbetsrätt men som måste hantera arbetsrätt.
  Föreläsare: Ulla Kylhed Reuterdahl

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2019-02-14, kl. 09.00-16.00
  Plats: Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2019-03-13 - Kurs i arbetsrätt – Från anställning till uppsägning och avsked (Patrik Fallberg)

  Upplägget följer förloppet i en anställning, från rekrytering, pågående anställning till att anställningen avslutas.

  • Introduktion till arbetsrätten – vad som är typiskt för arbetsrätten, skyddslagstiftning, tvingande och dispositiv lag, lag och kollektivavtal mm
  • När arbetsrätten gäller
  • Vad som gäller juridiskt vid rekryteringar
  • Hur anställningsavtal skall ingås, vad anställningsavtalet skall innehålla, varifrån anställningsavtalet får sitt innehåll mm
  • Rättigheter och skyldigheter under pågående anställning
  • Uppsägningar och avskedande samt andra sätt att avsluta anställningar

  Inriktning
  Kursen är i seminarieform och kursledare kommer att levandegöra arbetsrätten genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall.

  Målsättning
  Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och kollektivavtal, tvingande och dispositiv lag, sanktioner, preskription samt vanliga arbetsrättsliga lagar.

  Genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall skall deltagarna lära sig vad en arbetsgivare skall tänka på vid anställningar samt vid uppsägningar p g a arbetsbrist samt de vanligaste lagar som arbetsgivare måste känna till för att kunna agera rättsenligt under pågående anställning. 

  Efter genomgången kurs är målsättningen att kursdeltagarna i sin yrkesutövning skall kunna identifiera risker i tillräckligt hög grad för att undvika tvister, tillförsäkra goda relationer med sina anställda samt för att undvika ekonomiska förluster och i vart fall veta när jurist bör konsulteras.

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2019-02-20 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBRAT07
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch samt kaffe med tilltugg.
  Målgrupp: VD, styrelser, HR-chefer och andra med personalansvar, företrädare i mindre företag som inte har tillgång till egen arbetsrättsexpertis
  Föreläsare: Patrik Fallberg

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2019-03-13, kl. 09.00-16.00
  Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2019-04-10 - Krångliga arbetstagare (Patrik Fallberg)

  En kurs om vad som gäller under pågående anställning, vad som gäller vid avslutande av anställningar samt hur du kan finna praktiska lösningar på krångliga anställda.

  Hantering av krångliga anställda under pågående anställning

  1. Arbetsgivarens rätt att ensidigt besluta om arbetstagarens arbetsuppgifter m.m.
  2. Arbetstagarens arbetsskyldighet
  3. Arbetstagarens möjligheter att rättsligt pröva arbetsgivarens beslut om omplaceringar m.m.
  4. Arbetstagarsidans tolkningsföreträden i tvister om arbetsskyldighet
  5. Praktiska råd om hur krångliga arbetstagare kan hanteras under pågående anställning

  Uppsägning av krångliga arbetstagare

  1. Allmänt om uppsägningar och avskedande
  2. Uppsägningar pga. personliga skäl
  3. Avskedande
  4. Uppsägningar pga. arbetsbrist
  5. Praktiska råd om hur du som arbetsgivare kan avsluta krångliga arbetstagares anställningar

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2019-03-20 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBRAT08
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch samt kaffe med tilltugg.
  Målgrupp: VD, styrelser, HR-chefer och andra med personalansvar, företrädare i mindre företag som inte har tillgång till egen arbetsrättsexpertis.
  Föreläsare: Patrik Fallberg

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2019-04-10, kl. 09.00-16.00
  Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2019-05-15 - Kurs i arbetsrätt – Från anställning till uppsägning och avsked (Patrik Fallberg)

  Upplägget följer förloppet i en anställning, från rekrytering, pågående anställning till att anställningen avslutas.

  • Introduktion till arbetsrätten – vad som är typiskt för arbetsrätten, skyddslagstiftning, tvingande och dispositiv lag, lag och kollektivavtal mm
  • När arbetsrätten gäller
  • Vad som gäller juridiskt vid rekryteringar
  • Hur anställningsavtal skall ingås, vad anställningsavtalet skall innehålla, varifrån anställningsavtalet får sitt innehåll mm
  • Rättigheter och skyldigheter under pågående anställning
  • Uppsägningar och avskedande samt andra sätt att avsluta anställningar

  Inriktning
  Kursen är i seminarieform och kursledare kommer att levandegöra arbetsrätten genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall.

  Målsättning
  Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och kollektivavtal, tvingande och dispositiv lag, sanktioner, preskription samt vanliga arbetsrättsliga lagar.

  Genom hänvisningar till fiktiva praktiska fall skall deltagarna lära sig vad en arbetsgivare skall tänka på vid anställningar samt vid uppsägningar p g a arbetsbrist samt de vanligaste lagar som arbetsgivare måste känna till för att kunna agera rättsenligt under pågående anställning. 

  Efter genomgången kurs är målsättningen att kursdeltagarna i sin yrkesutövning skall kunna identifiera risker i tillräckligt hög grad för att undvika tvister, tillförsäkra goda relationer med sina anställda samt för att undvika ekonomiska förluster och i vart fall veta när jurist bör konsulteras.

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2019-04-24 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBRAT09
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch samt kaffe med tilltugg.
  Målgrupp: VD, styrelser, HR-chefer och andra med personalansvar, företrädare i mindre företag som inte har tillgång till egen arbetsrättsexpertis
  Föreläsare: Patrik Fallberg

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2019-05-15, kl. 09.00-16.00
  Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
  Kurslängd: Heldag

 • 2019-06-12 - Krångliga arbetstagare (Patrik Fallberg)

  En kurs om vad som gäller under pågående anställning, vad som gäller vid avslutande av anställningar samt hur du kan finna praktiska lösningar på krångliga anställda.

  Hantering av krångliga anställda under pågående anställning

  1. Arbetsgivarens rätt att ensidigt besluta om arbetstagarens arbetsuppgifter m.m.
  2. Arbetstagarens arbetsskyldighet
  3. Arbetstagarens möjligheter att rättsligt pröva arbetsgivarens beslut om omplaceringar m.m.
  4. Arbetstagarsidans tolkningsföreträden i tvister om arbetsskyldighet
  5. Praktiska råd om hur krångliga arbetstagare kan hanteras under pågående anställning

  Uppsägning av krångliga arbetstagare

  1. Allmänt om uppsägningar och avskedande
  2. Uppsägningar pga. personliga skäl
  3. Avskedande
  4. Uppsägningar pga. arbetsbrist
  5. Praktiska råd om hur du som arbetsgivare kan avsluta krångliga arbetstagares anställningar

  Rabatterbjudande
  Anmäl er senast 2019-05-22 och få 1 000 kr i rabatt per person.

  Kurs-ID: ARBRAT10
  Vad ingår i kursen: Kursmaterial, lunch samt kaffe med tilltugg.
  Målgrupp: VD, styrelser, HR-chefer och andra med personalansvar, företrädare i mindre företag som inte har tillgång till egen arbetsrättsexpertis.
  Föreläsare: Patrik Fallberg

  5 995 kr

  Kurstillfälle: 2019-06-12, kl. 09.00-16.00
  Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm
  Kurslängd: Heldag