Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Visstidsanställningar

Anmälan om företrädesrätt - vid tidsbegränsad anställnings upphörande

En arbetstagare som varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de senaste tre åren och som är anställd för begränsad tid, och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked om detta minst en månad före anställningstidens utgång. Har en person varit anställd mer än 12 månader har man också förtur till lediga tjänster, som man har tillräckliga kvalifikationer för.

När besked lämnas om att anställningen i dessa fall ska upphöra, ska den anställde få information om reglerna om förtur till ny anställning, och om att den anställde måste anmäla anspråk om företrädesrätt för att rätten ska gälla.

Detta dokument hjälper den anställde att anmäla sin förtursrätt.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Besked om att provanställning upphör

Avsluta en provanställning
Om du som arbetsgivare inte vill att en provanställning ska övergå i en tillsvidareanställning, eller vill avbryta den i förtid, ska besked om detta meddelas den anställde med en frist om två veckor.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Besked om att tidsbegränsad anställning upphör

Vid en tidsbegränsad anställning behövs normalt inte någon uppsägning från vare sig arbetsgivare eller arbetstagare. Anställningen upphör i samband med att den överenskomna anställningsperioden är avslutad. Har man däremot avtalat om en uppsägningstid, kan avtalet sägas upp i förtid, under förutsättning att det föreligger saklig grund enligt Lagen om anställningsskydd. Då sker uppsägningen enligt samma förfarande som en tillsvidareanställning.

En arbetstagare som varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de senaste tre åren och som är anställd för begränsad tid, och som inte kommer att få fortsatt anställning när anställningen upphör, skall få besked om detta minst en månad före an-ställningstidens utgång. Har en person varit anställd mer än 12 månader har man också förtur till lediga tjänster, som man har tillräckliga kvalifikationer för.

När besked lämnas om att anställningen i dessa fall ska upphöra ska den anställde få information om reglerna om förtur till ny anställning, och om att den anställde måste anmäla anspråk om företrädesrätt för att rätten ska gälla.

Arbetstagarens fackförbund, som då har rätt till överläggning, ska också varslas.

Är anställningstiden inte längre än tolv månader kan anställningen upphöra vid avtalat datum utan att besked enligt detta dokument lämnas.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Varsel till facket om att provanställning upphör

Information
Om arbetsgivaren vill avbryta en provanställning, och den anställde är ansluten till ett fackförbund, måste arbetsgivaren varsla facket minst två veckor innan provanställningen avslutas eller om den inte kommer att övergå i en fast anställning.

Detta gäller även om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal.

 

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp

Varsel till facket om att tidsbegränsad anställning upphör

Information
Vid en tidsbegränsad anställning behövs normalt inte någon uppsägning från varken arbetsgivaren eller arbetstagaren. Anställningen upphör automatiskt då anställningsperioden tar slut. Däremot kan man komma överens om att en uppsägningstid ska gälla under anställningen.

Om arbetsgivaren vill avbryta en tidsbegränsad anställning i förtid måste då besked lämnas till den anställde i förtid och dennes eventuella fackförbund ska också varslas.

Finns som: Word 2010 med makro

495 kr Köp